Slutrapport om farliga atmosfärer runt trälaster

För lite syre och höga halter koldioxid. Forskningsprojektet visar att det bildas livsfarliga atmosfärer kring timmerlaster vilket orsakat ett flertal dödsfall.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

För lite syre och höga halter koldioxid. Forskningsprojektet visar att det bildas livsfarliga atmosfärer kring timmerlaster vilket orsakat ett flertal dödsfall.

De senaste fyra åren har fem personer omkommit och flera har skadats på fartyg med trälaster på svenska fartyg eller på utländska fartyg i svenska farvatten. Dödsfallen har inträffat i trapphus och förråd i anslutning till lastrum och det är också i dessa kringutrymmen som forskarna har gjort sina mätningar.

Förra våren kom den första av två delrapporter om farliga atmosfärer runt trälaster (se San-nytt nr 2 2008). Första delen visade att träpellets på kort tid kan bilda höga halter kolmonoxid.
– Några andetag kan räcka för att man ska bli medvetslös och inom några minuter kan man vara död. Man drabbas av en slags inre kvävning, säger Urban Svedberg vid Yrkes- och miljö­medicinska kliniken på Sundsvalls sjukhus.

Minska olycksrisken
Så här kan risken för olyckor minska, enligt Urban Svedberg:
  • Dra en kedja eller rep över öppna manluckor i anslutning till lastrum och häng dit en tydlig varningsskylt.
  • Sätt upp varningsskyltar på både in- och utsidor på dörrar och manluckor så att de syns, oavsett om det är öppet eller stängt.
  • Undvik att förvara material i utrymmen som ansluter till lastrum.
  • Håll utrymmen som ansluter till lastrum låsta under gång och låt en person ansvara för nyckeln.
  • Montera rör i nergångsschakt så att mätningar av syrehalt och förekomst av gaser kan ske på ett säkert sätt uppifrån däck.
  • Ventilera trapphus ordentligt. Det kan ta över ett dygn innan luften är återställd.
  • Se till att mätutrustningen ombord är anpassad till lasten och att den fungerar som den ska. Alla ombord ska också ha den kunskap som krävs för att använda den.

Värme ökar riskerna
Den andra delen av forskningsprojektet blev klar i juni i år och handlar om timmer och flis. Resultaten visar att också de här produkterna kan skapa livsfarliga atmosfärer med låga syrehalter och stora mängder koldioxid. Av 76 kontrollerade trapphus och förråd hade 71 stycken lägre syrehalt än den normala på 20,9 procent. En tredjedel hade livshotande låga nivåer på sex procent eller lägre och vart femte prov innehöll inget syre alls.
– Går man ner i ett utrymme med låg syrenivå kanske man inte inser faran förrän efter en stund. Då är det inte säkert att man hinner ta sig ut innan det är för sent, säger Urban Svedberg.

Den farliga atmosfären bildas genom de mikroorganismer som frodas i trä och som i sin aktivitet binder syre och producerar koldioxid. Störst är aktiviteten i nyfällt timmer. Den biologiska processen påverkas också av temperaturen och under de varma sommarmånaderna uppstår farliga atmosfärer betydligt snabbare än under vintern.
– Men några säkra årstider finns inte och det har inträffat olyckor även vintertid. Det går bara lite långsammare när det är kallt, säger Urban Svedberg.

Linda Sundgren

Slutrapport farliga trälaster (pdf, 1 mb)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook