Undertryck i livbåt fara vid övning

Fartyget låg till ankars och besättningen övade med frifallslivbåten.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fartyget låg till ankars och besättningen övade med frifallslivbåten. Efter att livbåten sjösatts och motorn startat uppstod ett undertryck och besättningen i båten kunde därför inte öppna någon av luckorna. Motorn stoppades omedelbart och efter cirka 20 sekunder hade trycket utjämnats tillräckligt för att luckorna skulle kunna öppnas. Det visade sig att båda tryckutjämningsventilerna hade korroderat och fastnat. Den hårda miljön i kombination med dålig ventilkonstruktion och bristande underhåll bedöms vara orsak till händelsen.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook