Uppdagade brister när lastägare inspekterar fartyg

Lastägareorganisationen RSI identifierade ett flertal brister under sina fartygsinspektioner 2021. Otillräckliga alkoholpolicys och slitage på förtöjningslinor var återkommande problem.
RSI bildades i syfte att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön inom torrlastsegmentet.

Den 6 juni släppte lastägarorganisationen Responsible shipping initiative (RSI) sin sammanställning av inspektioner på torrlastfartyg under 2021. Trots coronan konstaterar organisationen att de lyckats genomföra 17 inspektioner det aktuella året, och att ett antal brister uppdagats på de kontrollerade fartygen. 

– Torrlastfartyg inspekteras normalt inte av kunder och det är därför det är så märkbart att en RSI-inspektör kan göra så stor skillnad ombord, säger en av organisationens inspektörer i en artikel på RSI:s webbplats. 

Några av de vanligaste bristerna som inspektörerna noterade var undermålig reseplanering, otillräcklig alkoholpolicy, slitage på förtöjningslinor och avsaknad av stabilitetsdokumentation. Flera brister var sådana som registrerats även under tidigare års inspektioner. 

Torrlastfartyg inspekteras normalt inte av kunder.

– Vi kommer att övervaka dessa områden noggrannare i framtiden. Vi planerar till exempel att informera rederier om de defekter som ofta återkommer så att branschen blir medveten om de områden som är viktiga att arbeta med. Det är oroande när fartyg inte har en korrekt reseplan eller har godkända sjökort, till exempel, eftersom dessa är avgörande för säker navigering, säger Linda Leifsdotter, hållbarhetsspecialist på Stockholm Exergi. 

RSI är en ideell organisation som grundades 2019 av en handfull lastägare efter att de uppmärksammats på problem med ombordförhållanden och sjösäkerheten inom torrlastsegmentet. Organisationen anlitar egna inspektörer som genomför kontroller ombord på fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön i syfte att tillsammans med rederierna förbättra arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet ombord i fartygen samt minska fartygens miljöpåverkan. Organisationen består av Billerud Korsnäs, EFO, Lantmännen, SSAB, Stockholm Exergi och Södra. 

Några av de vanligaste bristerna i RSI:s rapport 2021


Alkoholpolicy
Alla de inspekterade rederierna hade en alkoholpolicy men i vissa fall var policyn otillräcklig eller oklar. En annan vanlig observation var att det inte fanns några register över alkoholtester för besättningsmedlemmar, trots att testutrustning ofta fanns ombord. 

Förtöjningsutrustning
”Osund förtöjningsutrustning” var en återkommande brist. Vanligaste felet var dåligt underhåll av däcksutrustning vilket ledde till onödigt slitage på förtöjningslinor.

Stabilitetsinformation
Många inspektioner identifierade avsaknaden av den stabilitetsdokumentation som krävs för att verifiera att lastning och lossning följt godkända procedurer.


Reseplanering
Flera inspektioner fann att reseplaneringen inte överensstämde med internationella bestämmelser och gällande riktlinjer. 
Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook