Dag: 3 oktober, 2022

Kriget I Ukraina påverkar sjöfarten och ombordanställda på en rad olika sätt. Bland annat blev runt 2 000 sjömän på 94 fartyg fast ombord…
Att manövrera okända fartyg genom grynniga skär­gårdar och trånga passager kräver koncentration och sinnesnärvaro. Men oregelbundna hamnanlöp, schemaändringar och störd sömnrytm kan göra det…