Pelle Andersson/Seko sjöfolk

Att energiomställningen inom sjöfarten är viktig är nog alla medvetna om mot bakgrund av Europas energiproblematik och de fastställda klimatmålen. Det duggar tätt med forskningsprojekt på området varav många är av mycket teknisk natur vilket är förståeligt mot bakgrund av att de ganska komplicerade utmaningar som sjöfartsbranschen står inför. Rederierna, i sin tur, framhåller gärna deras arbete med hållbarhet och recillience men även det handlar till stora delar om energiomställningen.

I alla dessa hållbarhetsdiskussioner har fokuset på människan och arbetsmiljön kommit lite i skymundan. Detta är något jag tycker återspeglas i forskningen och jag upplever att antalet förarbeten och forskningsansökningar på området minskat de senaste åren. De få forskare som är framstående på området är ofta redan upptagna i projekt samtidigt som vi ser ett växande behov av mer forskning inom arbetsmiljöområdet. Det är genom forskningen vi bygger ny kunskap som kan förmedlas till elever och studenter och som kan komma ombordanställda och rederier till nytta. Kanske kan en del av lösningen vara att nå ut till andra universitet och institut än de som vanligtvis ägnar sig åt sjöfartsforskning för att de ska få upp ögonen för vår bransch – och då gärna arbetsmiljön. Frågor att forska på inom arbetsmiljöområdet råder det inte brist på. Det finns även ett flertal ställen att ansöka om ekonomiska forskningsmedel ifrån som exempelvis Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Lighthouse och AFA Försäkring. Förhoppningsvis kan vi få fler forskare att intressera sig för arbetsmiljöforskningen i sjöfarten framöver. Och om någon redan i dag sitter håller på en idé eller förstudie tveka inte att skicka in era ansökningar!

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook