Uppdaterad utbildning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Utbildningen i grundläggande säkerhet för personal ombord på fartyg under 500 brutto i inre fart ska moderniseras. Det är den teoretiska delen av utbildningen som ska uppdateras och läggas ut på webben för allmänt användande. Arbetet leds av Skärgårdsredarna med finansiellt stöd av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook