Utan mål ingen handling

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På gott och ont har 2014 varit ett år i den psykosociala arbetsmiljöns tecken. Efter att antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala orsaker har ökat med 50 procent de senaste fyra åren är nu stress eller andra psykiska påfrestningar den vanligaste orsaken till besvär.  Näst vanligast är besvär som beror på påfrestande arbetsställningar och tung manuell hantering. Vi har också sett en för Sverige unik rättegång där två chefer fälldes i tingsrätten för grovt arbetsmiljöbrott efter att en medarbetare tagit sitt liv till följd av mobbning på arbetsplatsen.  För att komma åt brister i brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har Arbetsmiljöverket under hösten skickat ut nya föreskrifter på remiss. I lagförslaget behandlas arbetstider, ohälsosam arbetsbelastning samt konflikter och kränkande behandling. I de bindande reglerna betonas också vikten av att ha tydliga och realistiska mål även för den här delen av arbetsmiljöarbetet, utan mål ingen handling. En god arbetsmiljö handlar om ett kontinuerligt och proaktivt arbete för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och främja friskfaktorer. Det är arbetsgivarens och chefens ansvar att balansera verksamhetens alla krav med personalens förmågor och förväntningar. Men för ett effektivt arbetsmiljöarbete behöver också personalen vara delaktig, medverka i undersökningar och delta i genomförandet av åtgärder. Risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan inte alltid bedömas enligt klara mått och gränsvärden som många risker i den fysiska arbetsmiljön. Vi behöver arbeta med andra metoder och modeller, väl fungerande sätt att kommunicera med varandra och våga släppa taget om checklistan och ställa nya frågor.  Vi är varandras arbetsmiljö. Och snart är det inte bara ett moraliskt och medmänskligt ansvar.

Cecilia Österman 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook