Utbildningen om likabehandling – nu är den klar!

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu är den webbaserade utbildningen om likabehandling ombord redo att användas. Kursen tar upp olika former av kränkningar och trakasserier i syfte att medvetandegöra och motverka den typen av osunda beteenden. Den finns på såväl svenska som engelska och tar cirka en timme att genomföra. Utbildningen är kostnadsfri och alla som genomgått den med godkänt resultat får ett kursintyg. Du hittar den på: https://shipgaz.com/courses/likabehandling.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook