Varning för piratkopierad utrustning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I ett cirkulär från IMO varnas för falsktillverkad säkerhets och nödutrustning. Produkterna är billigare än originalen, men är också alltid sämre och har inte genomgått den standardkontroll som man kan begära. Det kan handla om hydrostatiska utlösare, pyrotekniska man-över-bordljus, röksignaler, livbojsljus men också vatten till nödransoner i flottar. Dessutom förekommer utrustning vars utgångsdatum passerat eller som hämtats från fartyg som skrotats och sedan fräschats upp och märkts om med nytt datum.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook