Vibrerande verktyg orsakar skador

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Knacka rost i maximalt 24 minuter och använd inte slipmaskinen mer än 27 minuter. Annars ökar risken att drabbas av kroniska skador. Det säger Hans Pettersson som arbetar med buller och vibrationer vid Umeå universitet.

Vibrationer är numera den vanligaste orsaken till arbetsskador bland försäkrade hos Afa försäkring. De drabbade är i alla åldrar, men flera skadas tidigt i yrkeslivet.
– Många känner nog inte till hur fort det kan gå att utveckla vibrationsskador, säger Hans Pettersson, teknologie doktor i arbetsmiljömedicin, som var en av talarna på San-konferens. Vissa drabbas redan i 20-årsåldern.
Till sjöss är det framför allt handhållna, vibrerande verktyg som leder till besvär i form av skador på nerver och blodkärl. Så kallade vita fingrar och domningar tillhör de vanligare symptomen och för den som en gång drabbats finns inget botemedel. Däremot är det viktigt att som skadad omgående sluta använda vibrerande verktyg.

Gränsvärden
– Har man lättare kärlskador kan de bli något bättre om man slutar, även om de inte försvinner helt. Svårare kärlbesvär och nervskador går inte tillbaka, men risken är stor att de försämras om exponeringen fortsätter, säger Hans Pettersson.
För att minska risken för vibrationsskador måste man hålla sig inom fastslagna gränsvärden. Vid arbete med en vanlig mejselhammare är gränsen 24 minuter om dagen, för borrhammare 20 minuter och tigersågar endast 9 minuter.
– Vill man få ihop några timmars rostknackning under en dag är enda lösningen arbetsrotation. De vibrationsdämpande handskar som finns på marknaden är inte tillräckligt bra för att vi ska kunna rekommendera dem, säger Hans Pettersson.
Verktyg kan också vibrera mer än vad tillverkaren anger och därmed korta tiden för användning ytterligare. När vibrationsnivåerna kontrollerades hos nio olika verktyg uppmättes högre värden hos fem.
– Vibrationsmängden kan skifta mellan olika användare och slitna verktyg vibrerar mer än nya maskiner. En slaghacka som används några timmar om dagen blir sliten och behöver bytas ut efter bara något halvår eller ett år, även om det kan skilja sig något mellan fabrikat, säger Hans Pettersson.
Vibrationsskador kan också öka risken för skador på hörseln. När Hans Pettersson skrev sin avhandling upptäckte han hur den som lider av vita fingrar löper ökad risk att drabbas av hörselnedsättning.
– Vita fingrar ger sämre blodcirkulation, vilket i sin tur kan minska blodtillförsel till hörselsnäckan. Kanske ger det en ökad känslighet i örat, säger han.
Enligt en enkätstudie om arbetsmiljön till sjöss som publicerades vid Sahlgrenska universitetssjukhuset för ett par år sedan utsätts 89 procent av maskinrumspersonalen och drygt 50 procent av dem inom däck och intendentur för buller. Av dessa använder 85 procent hörselskydd.
– Höga ljudnivåer är skadliga och det spelar ingen roll om det är ljud vi tycker om, som musik, eller industribuller från verktyg och maskiner, säger Hans Pettersson.

Omedelbar hörselskada
En bullerskada kan uppstå snabbt. Korta kraftfulla ljud kan slå sönder hörselcellerna och orsaka en omedelbar hörselskada. Vanligast är dock hörselnedsättning eller tinnitus till följd av långvarig bullerexponering.
– Det finns gränsvärden för bullernivåer på arbetsplatser och det går att göra mätningar. Men en tumregel är att om man behöver höja rösten när den man pratar med står en meter bort, är ljudnivån skadligt hög, säger Hans Pettersson.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook