Dag: 2 januari, 2017

Årets arbetsmiljöriksdag hölls den 28 oktober i Stockholm under rubriken Friska arbetsplatser för alla åldrar. Det handlade om att bättre ta tillvara de fördelar…
De 26 asiatiska besättningsmän som varit gisslan hos somaliska pirater i nästan fem år släpptes i oktober i år. Besättningen arbetade på det Omanflaggade…
En tredjedel av LO:s skyddsombud hindras från att utföra sitt uppdrag och tolv procent trakasseras. Det visar en rapport som släpptes i samband med…
Män till sjöss löper fortfarande större risk än övriga befolkningen att insjukna i cancer, även om skillnaderna kraftigt minskat. Ombordanställda kvinnor har bättre cancerprognos…
Under våren har ITF-inspektören Håkan André avslöjat ett stort antal bekvämlighetsflaggade fartyg som sysslar med dubbel bokföring. I oktober belönades han med San:s arbetsmiljöpris…
Statens haverikommission (SHK) har uppmärksammat hur flytvästar fungerar i olika förhållanden, vikten av underhåll och kunskap om för- och nackdelar med olika sorters flytvästar….
En vanligt återkommande olycka inom sjöfarten är klämskador på händer och armar i samband med lastning, förtöjning, underhållsarbete både i maskin och på däck…
Vid årsskiftet kommer en nya apparat för mätning av vibrationer, en så kallad smartvib, ut på marknaden. Stor som en tändsticksask läser den med…
Sjöfarten är världens kanske mest globaliserade bransch, det ligger liksom i sakens natur och har så varit sedan vi började frakta gods och människor….
För att lyckas med den nya föreskriften behövs tydliga mål och konkreta handlingsplaner. Det menar Charlotte Råwall, organisationspsykolog vid PBM. Föreskriften om organisatorisk och…