Dag: 21 september, 2023

I april 1956 bildades Sjöfartens centrala arbetarskyddsnämnd, det som senare kom att döpas om till Sjöfartens arbetsmiljönämnd – San. Syftet med nämnden var att…
Arbetsmiljöverket genomför en omfattande strukturförändring av sina föreskrifter som ska börja gälla den 1 januari 2025. Ambitionen är att göra det enklare att använda…