”Jag tror inte att det kommer bli jättestora förändringar för sjöfartens del”

Hos Transportstyrelsen pågår arbetet med att anpassa föreskrifter i enlighet med de förändringar som Arbetsmiljöverket genomför. Om man kommer att hinna klart i tid till den 1 januari 2025 är dock osäkert. Det säger Transportstyrelsens arbetsmiljöhandläggare, Yesim Atak.
Yesim Atak.

Till skillnad från arbetsplatser i land är det för fartygens räkning inte Arbetsmiljöverket som utfärdar föreskrifter och kontrollerar efterlevnaden av dem, det gör Transport-styrelsen. Däremot är det samma regelverk – arbetsmiljölagen – som ligger till grund för bestämmelserna både i land och ombord, och på Transportstyrelsen jobbar man nu för att anpassa sitt regelverk efter den nya föreskriftsstruktur som Arbetsmiljöverket är på väg att införa. 

– Vi går igenom alla våra förskrifter och ser vad vi behöver göra för att anpassa oss till Arbetsmiljöverkets förändringar, säger Yesim Atak, arbetsmiljöhandläggare på Transportstyrelsen. Vi försöker följa det här kontinuerligt och ta bort referenser till gamla föreskrifter.   

Huruvida Transportstyrelsen kommer att vara i fas med strukturförändringen och hinna genomföra alla korrigeringar till den 1 januari 2025, när Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter träder ikraft, är däremot osäkert. 

– Vi försöker hålla jämna steg med Arbetsmiljöverket och målet är att ligga så nära inpå deras införande som möjligt. Men min bedömning är att vi nog kommer bli klara lite senare. Det handlar dels om resurser men också om att vi hela tiden måste samspela med juridiken och det tar tid, säger Yesim Atak.  

Vi går igenom alla våra -förskrifter och ser vad vi behöver göra för att anpassa oss till Arbetsmiljö-verkets förändringar.

Om det skulle uppstå en eftersläpning kan det komma att medföra vissa problem för dem som jobbar med arbetsmiljöfrågor i sjöfarten, men Yesim Atak säger att de kommer att göra vad de kan för att underlätta under en eventuell övergångsperiod. 

– Om Arbetsmiljöverket gör många tekniska- ändringar i sina föreskrifter och tar bort mycket text så kan det bli lite rörigt med hänvisningar och sådant. I ett sådant läge kommer vi antagligen att få fler frågor och samtal kring detta, och vi kommer förstås göra allt för att hjälpa till så mycket det går. 

Yesim Atak berättar att Transportstyrelsen planerar att gå ut med information om det förändrade regelverket både internt och externt.

-Huruvida det kommer att ske genom en utbildningsinsats eller i form av ett informationsmöte är däremot inte beslutat ännu. 

– Ärligt talat tror jag inte att det kommer bli jättestora förändringar för sjöfartens del. Arbetsmiljöverket vill göra det enklare att hitta bland deras föreskrifterna och så tror jag också att det kommer att bli.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook