”Det är viktigt att hålla koll på Arbetsmiljöverkets hemsida”

Enligt organisationen Prevents utvecklingschef, Stefan Wiberg, kommer det förmodligen ta lite tid att lära sig hitta i Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur. Och än så länge är kunskapen om de förestående förändringarna relativt låg på landets arbetsplatser, menar han.
Stefan Wiberg, Prevent.

Prevent är en ideell, partssammansatt arbetsmiljöorganisation som samägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Organisa-tionen erbjuder en stor mängd checklistor, informationsmaterial och utbildningar inom arbetsmiljöområdet och mycket av det finns tillgängligt kostnadsfritt på Prevents hemsida. Det senaste 1,5 året har man arbetat med uppdateringar med anledning av Arbetsmiljöverkets nya föreskriftsstruktur. En stor mängd material har reviderats och till nästa sommar ska arbetet vara slutfört. 

Vi går igenom alla våra 400 produkter utifrån de här förändringarna.

– Vi går igenom alla våra 400 produkter utifrån de här förändringarna, säger Stefan Wiberg. Vi kommer att fortsätta med det under hösten och senast i juni 2024 ska allting vara reviderat och klart. 

Efter att ha arbetat med de nya förskrifterna under en längre tid, säger han att han delar uppfattningen att det framför allt är strukturen kring regelverket som har förändrats. Hur mycket jobb som kommer att krävas av arbetsgivare, skyddsombud och andra som ägnar sig åt arbetsmiljöfrågor för att ta till sig ändringarna, tror han varierar beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Men generellt upplever han att kunskapen om de kommande förändringarna än så länge är relativt låg. 

– Många arbetsgivare har nog ingen aning om vad som är på gång, men jag tror att man kommer börja vakna till i vår. Då är det viktigt att hålla koll på Arbetsmiljöverkets hemsida och ta del av den information som läggs ut där. Från och med årsskiftet kommer vi inleda alla våra kurser med att informera om de nya förskrifterna och berätta lite om vad det innebär, säger Stefan Wiberg. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook