Bättre koll på sjukfrånvaron

Hewitt hjälper företag att få bättre överblick av de anställdas närvaro och frånvaro på arbetsplatsen. De anslutna företagen rapporterar regelbundet in uppgifter om sådant som ordinarie arbetad tid, övertid, sjukfrånvaro och ledigheter. Tillbaka får de en sammanställning av den egna inrapporteringen men de får också tillgång till andra företags uppgifter.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Hewitt hjälper företag att få bättre överblick av de anställdas närvaro och frånvaro på arbetsplatsen. De anslutna företagen rapporterar regelbundet in uppgifter om sådant som ordinarie arbetad tid, övertid, sjukfrånvaro och ledigheter. Tillbaka får de en sammanställning av den egna inrapporteringen men de får också tillgång till andra företags uppgifter.

Systemet har funnits sedan 1981 och idag är cirka 250 företag med ungefär 150 000 arbetstagare anslutna. Första medlemsåret är gratis. Därefter kostar det 6 000 kronor per år för företag med färre än 100 anställda och 9 000 kronor per år för dem med mer personal. Medlemmar i Svenskt näringsliv har rabatt.

För mer information kontakta ­Marianne Sparr Jonsson på 08-50 55 59 46 eller marianne.sparr-jonsson@hewitt.com.

Sjukfrånvaro

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook