Bristande utkik gav böter

En svensk färja grundstötte för en tid sedan på väg in i skärgården och ärendet har nu avgjorts i domstol. Styrmannen, som sysslade med annat än navigering, dömdes till 60 dagsböter (cirka 20 000 kronor), medan utkiken dömdes till 50 dagsböter (cirka 10 000 kronor).
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En svensk färja grundstötte för en tid sedan på väg in i skärgården och ärendet har nu avgjorts i domstol. Styrmannen, som sysslade med annat än navigering, dömdes till 60 dagsböter (cirka 20 000 kronor), medan utkiken dömdes till 50 dagsböter (cirka 10 000 kronor).

Domstolen fann bland annat det anmärkningsvärt att utkiken såg att fartyget var på väg mot land utan att varsko. Utkiken motiverade sin brist på agerande med att han trodde att kursen skulle återställas.

Utredningsenheten kan konstatera att en mycket stor del av grundstötningar och kollisioner till sjöss kan härledas till bristande utkik.

SFu/Iu dnr 080201-07-17335

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook