Bristfälliga livbojar ställer till problem

Problemet med defekta livbojar som vatten­fylls efter att skummet i dem sjunkit ihop har visat sig vara större än man från början befarade. Tecken tyder på att det är tillverkningsmetoden som bidrar till problemen. Vi har kännedom om tre typer och märken där skummet har sjunkit ihop. Enligt obekräftade uppgifter kan det finnas upp till åtta fabrikat med brister.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Problemet med defekta livbojar som vatten­fylls efter att skummet i dem sjunkit ihop har visat sig vara större än man från början befarade. Tecken tyder på att det är tillverkningsmetoden som bidrar till problemen. Vi har kännedom om tre typer och märken där skummet har sjunkit ihop. Enligt obekräftade uppgifter kan det finnas upp till åtta fabrikat med brister.

En bra metod att kontrollera livbojarna ombord är följande:
1. Kontrollera om det skvalpar eller kommer vatten från skalet.
2. Kontrollera om livbojen låter när man skakar den.
3. Om en eller båda punkterna ett och två inträffar har sannolikt skummet sjunkit ihop.
4. Hitta injektionshålet där skummet har sprutats in. Det finns oftast under en av reflexerna.
5. Titta efter om livbojen är fylld med skum.
6. Om livbojen inte är full av skum, fyll den då med vatten.
7. Väg livbojen.
8. Töm den sedan på vatten och väg den igen.
9. Jämför de båda vägningsresultaten. Är skillnaden större än 400 gram ska livbojen bytas ut.

När Transportstyrelsens fartygsinspektörer är ombord kontrollerar de om livbojarna är testade. Är de inte det ska test ske med godkänt resultat innan certifikat påtecknas eller förnyas. Detta gäller endast livbojar av sådan typ att det finns en potentiell risk att vatten kan komma in.
Se även sjöfartsavdelningens safety alert.

SFu Safety Alert 20091210

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook