Drogtester bra metod – om provtagningsfirman är seriös

Drogtester är en metod för att kontrollera att rederiets regler följs. Men det gäller att se upp med oseriösa provtagningsfirmor och dåliga mätinstrument. Det säger Olof Beck, professor i farmakologi vid Karolinska institutet i Solna.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Drogtester är en metod för att kontrollera att rederiets regler följs. Men det gäller att se upp med oseriösa provtagningsfirmor och dåliga mätinstrument. Det säger Olof Beck, professor i farmakologi vid Karolinska institutet i Solna.

Många rederier anlitar externa firmor som genomför alkohol- och drogtester på personalen ombord. Olof Beck tycker att tester är en bra och effektiv metod för att hitta anställda som inte sköter sig eller har problem. Men för tillförlitliga resultat krävs det kvalitetssäkra och noggranna provtagningssystem.

Oseriösa småfirmor
– Många småfirmor sysslar med det här bara för att dra in kosing. Deras provtagningsmetoder saknar vetenskaplig grund och de bryr sig inte om att sköta det på ett korrekt sätt, säger Olof Beck.
Han menar att det är rederiets sak att försäkra sig om att provtagningsfirman som upphandlas är seriös.
– Som arbetsgivare kan man aldrig sälja ut ansvaret för att testerna sköts som de ska. Man måste ta reda på hur en kvalitetssäker provtagning genomförs för att kunna ställa relevanta frågor till företagen och avgöra om de kan klara av uppdraget.
Hur drog- och alkoholtester ska genomföras bör skrivas in i rederiets policy, menar Olof Beck. Där ska det också finnas uppgifter om tillåten promillehalt liksom vilka preparat som man har tillåtelse att testa för; exempelvis kan vissa läkemedel vara förbjudna att bruka.

Metoder för test av alkohol och droger
Utandningsprov: Utrustning av hög kvalitet och systematiskt ­kalibrerad kan ge tillförlitliga resultat om promille­halt.
Urinprov: Kan genomföras ombord av instruerad personal och skickas till labb. Kan avslöja förekomst av såväl alkohol som andra droger.
Salivprov: Kan skickas till labb för analys. Metoden är fortfarande något kontroversiell och inget labb är ännu ackrediterat för salivanalyser.
Blodprov: Får endast tas av sjukvårdsutbildad personal. Skickas till labb för analys och kan visa intag av både alkohol och andra droger.
Håranalys: Kan visa intag av alkohol och andra droger långt bakåt i tiden (en cm hår motsvarar cirka en månad). Metoden är dock relativt dyr och används sällan inom yrkeslivet.

Tester kräver utbildning
På många fartyg finns också utrustning för utandningsprov som kan användas om man misstänker att någon har druckit mer än tillåtet. Den som har tillstånd att använda utrustningen ska ha fått utbildning i hur instrumentet ska hanteras. Bra utrustning är också viktigt för att test­resultaten ska bli säkra.
– Man kan inte gå till Clas Ohlson och köpa grejer, deras utrustning går inte att lita på. Vänd dig till väletablerade företag och se till att utrustningen kalibreras systematiskt. En del företag som säljer mätinstrument erbjuder att kalibrera om man skickar in grejerna till dem, säger Olof Beck.

Viktigt se hela människan
Men han tillägger att provtagning inte är någon exakt vetenskap. Resultaten kan påverkas av mat och dryck, temperatur, tid och så vidare. Därför bör tester bara användas som en indikator på eventuella missbruksproblem och man måste fortfarande vara observant på andra signaler.
– Jag vill påstå att det går att dricka sig till en förstörd lever även om arbetsgivaren testar en varje morgon. Man måste se hela bilden av en människa och inte bara provresultaten, säger Olof Beck.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook