Dubbelt belönad under Sjömanshusstiftelsens högtidsdag 

Att vara kreativ och försöka hitta lösningar för att underlätta arbetet ombord ingår i jobbet. Det säger maskinreparatör Jonny Egerstad som de senaste åren tilldelats flera arbetsbelöningar av Sjömanshusstiftelsen. Under årets högtidsdag fick han två utmärkelser.
Jonny Egerstad hade inte en tanke på att gå till sjöss, förrän hans högstadieklass fick besök av en lärare från sjömansgymnasiet. Foto: Elliot Egerstad

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har en årlig högtidsdag där innovativa sjömän belönas för sina förbättringar av arbetsmiljön och säkerheten ombord. Under årets belöningsdag, som hölls på Hasselbacken i Stockholm den 5 maj, var Jonny Egerstad på Silja Galaxy en av dem som fick gå upp på scenen och hyllas för sina insatser. De senaste åren har han belönats flera gånger av Sjömanshusstiftelsen och i år hade han med två konstruktioner. Den ena var en ståplattform för arbeten på huvudmaskin. Han tog fram den i syfte att underlätta byten av de stora avgasbälgarna, men plattformen används numera till flera olika jobb där man behöver komma åt områden högre upp på maskinerna. 

– Ibland behöver man ta bort isoleringen runt avgasbälgarna och kontrollera att ingenting läcker eller efterdra ett par muttrar. Vi använder den också när vi utför arbeten uppe på topplocken. Motormännen säger att den är guld värd och det är ju roligt, säger Jonny Egerstad. 

Den andra innovationen han belönades för var ett ställ för järnmaterial. Stället är placerat mitt i rummet där det är lätt att komma åt från alla håll. Jonny Egerstad har också tillverkat behållare för kapade stänger som han placerat bredvid stället. 

– Det förra stället var byggt så lågt, under en lejdare, och man fick stå på knä och dra fram det man behövde. Och eftersom grejerna låg kors och tvärs blev det trassel och svårt att få ut det man ville ha. 

Men att få stället på plats tog både tid och arbete i anspråk. 

– Det tog nog ungefär en vecka att göra det klart och innan jag ens kunde börja med stället behövde jag förstärka durken, det blir mycket vikt när man samlar järn på det sättet. Sedan kan man inte jobba på som man vill hela tiden heller. Vi får bara svetsa när vi ligger till kaj i Stockholm eller Åbo och där är vi inte mer än en och en halv timme så det gäller att vara snabb. 

Vi får bara svetsa när vi ligger till kaj i Stockholm eller Åbo, så det gäller att vara snabb.

Jonny Egerstad säger att han trivs väldigt bra med sitt jobb, men att det inte var någon självklarhet att gå till sjöss. När han växte upp hade han ingen klar bild av vad han ville göra tills det en dag i nionde klass dök upp en lärare från ett sjömansgymnasium och berättade om arbetet ombord. Det besöket blev Jonny Egerstads väg in i yrket. År 2000 gick han ut Sjömansskolan i Härnösand och efter ett par törnar på produkttankern Bro Transporter och värnpliktsutbildning vid Amfibieregementet i Vaxholm, kom han till Silja Festival. 

– Jag tyckte mest att det var bra att få ett jobb, men tänkte bara stanna tills jag fick arbete på någon utebåt. Jag ville komma iväg och se något annat. Men vi har det väldigt bra på färjorna så jag blev kvar. Och sedan träffade jag Anna, min fru, och då kändes det inte längre lika roligt att vara borta länge hemifrån, säger Jonny Egerstad. 

Under åren i Silja Line har Jonny Egerstad jobbat som motorman, inredningsreparatör, projektreparatör och nu maskinreparatör. Oavsett befattning har en del av hans arbete alltid handlat om att försöka förbättra för sig och sina kollegor, och det är han inte ensam om att vilja göra. 

– Vi är många som kommer på idéer. Ibland handlar det om större grejer som vi behöver vara flera på. Vi har också en förstemaskinist som kommer med förslag och det är han som ger oss tiden att hålla på med projekten.

Jonny Egerstad om kreativiteten i jobbet som reparatör


”Att försöka underlätta för sig själv och sina kollegor är en del av jobbet och också det som är roligast att göra. Jag gillar att vara kreativ och lösa problem. Vi har ett underhållsprogram som vi följer och ibland händer det akuta grejer som vi behöver ta hand om, men utöver det kan man hålla på med egna projekt.”
Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook