EU skapar bättre arbetsmiljö ombord

EU-kommissionen har börjat arbeta med att utforma en ny social agenda för sjöfarare. Ett konkret förslag kommer att presenteras inom ett par års tid. Det säger Dimitrios Theologitis, enhetschef vid EU-kommissionens sjöfartsavdelning.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Dimitrios Theologitis

EU-kommissionen har börjat arbeta med att utforma en ny social agenda för sjöfarare. Ett konkret förslag kommer att presenteras inom ett par års tid. Det säger Dimitrios Theologitis, enhetschef vid EU-kommissionens sjöfartsavdelning. När det gäller sjösäkerhetsarbetet tycker han att unionen lyckats väl. De tre åtgärdspaket som klubbats igenom sedan olyckan med tankern Erika, 1999, har skapat ett fullgott regelverk. Däremot finns det mer att göra för att förbättra förhållandena för dem som jobbar ombord, menar kommissionsföreträdaren. Han välkomnar ILO:s (International labour organisation) maritima superkonvention som syftar till att förbättra villkoren till sjöss, men säger samtidigt att den inte är tillräcklig.
– Det finns mycket som kan bli bättre ombord, som kommunikationen med dem där hemma. Vi behöver installera bredband på fartygen för att sjömännen lättare ska kunna hålla kontakten med familj och vänner. Vi måste också höja lönerna och förbättra maten och träningsmöjligheterna ombord.

Kommissionen diskuterar också hur sjöfartsutbildningarna kan utvecklas, säger Dimitrios Theologitis. Han talar om en generell kvalitetshöjning liksom ett närmare samarbete mellan lärosäten i olika länder.
– Jag tror att ett ökat utbyte mellan skolor, liknande Erasmus-programmet, skulle vara väldigt uppskattat av studenterna. Det skulle ge dem en försmak av den internationella bransch som de ska arbeta inom.
Enligt Dimitrios Theologitis är förbättrade ombordförhållanden en förutsättning för den europeiska sjöfartens framtid.
– Om vi inte gör det här kommer vi få svårt att bemanna våra fartyg. När finanskrisen är över och marknaden vänder uppåt kommer bristen på sjöbefäl att slå till med full kraft.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook