Farliga skärmaskiner

Skärmaskiner tillhör de livsmedelsmaskiner som orsakar mest olyckor i storkök. I samband med inspektioner på arbetsplatser iland har Arbetsmiljöverket konstaterat att flera äldre skärmaskiner, men även nya CE-märkta modeller, inte uppfyller rådande säkerhetskrav.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Skärmaskiner tillhör de livsmedelsmaskiner som orsakar mest olyckor i storkök. I samband med inspektioner på arbetsplatser iland har Arbetsmiljöverket konstaterat att flera äldre skärmaskiner, men även nya CE-märkta modeller, inte uppfyller rådande säkerhetskrav.

När produkthållaren på skärmaskinen avlägsnas ska skivtjockleksplattan vara i nolläge. Det ska sedan inte vara möjligt att starta skärmaskinen om skivtjock­leken ändras från nolläget, så länge produkthållaren inte är på plats. Detta för att kunna garantera säkerheten då maskinerna plockas isär, exempelvis i samband med rengöring. Men vid upprepade tillfällen har det visat sig att skärmaskinerna gått att starta även då produkthållaren avlägsnats.
Bland dessa återfinns märken såsom Berkel, Sirman, Celme, President och Omega. Arbetsmiljöverket har beslutat att förbjuda skärmaskiner som inte uppfyller säkerhetsföreskrifterna.
Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning rekommenderar att samtliga skärmaskiner ombord kontrolleras omgående för eventuella åtgärder.

Transportstyrelsen

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook