Fredrik Warrebäck ansvarar för både arbetsmiljö och säkerhet

Som ship safety officer leder Fredrik Warrebäck arbetsmiljöarbetet ombord. Men uppdraget är ingen enmansshow och han har ett nära samarbete med såväl huvudskyddsombud som representanter för de olika avdelningarna.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Som ship safety officer leder Fredrik Warrebäck arbetsmiljöarbetet ombord. Men uppdraget är ingen enmansshow och han har ett nära samarbete med såväl huvudskyddsombud som representanter för de olika avdelningarna.

Fredrik Warrebäck
Fredrik Warrebäck
Ålder: 30
Bor: I lägenhet på Varvsholmen i ­centrala Kalmar.
Familj: Sambo och dottern Alva snart ett år.
Tjänst: Andrestyrman och ship safety officer på Broströms Bro Distributor.
Bakgrund: Gjorde lumpen i kustartilleriet i Karlskrona och jobbade därefter några år inom försvaret som officer. Har läst ekonomi på högskolan innan kaptensprogrammet i Kalmar 2002–2006.
Den mest aktuella arbetsmiljöfrågan för mig just nu är: Trivseln ombord, eftersom det ger en säkrare arbetsmiljö.

Fredrik Warrebäck, 30, har jobbat på tankfartyg inom Broströms sedan sjökaptensexamen för drygt tre år sedan. När han kom till Bro Distributor i augusti i fjol fick han, utöver tjänsten som andrestyrman, också uppdraget som ship safety officer.
– Jag ansvarar för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ombord. Det handlar om allt från att se till att besättningen använder skyddsutrustning till att hänga med när det kommer nya lagar och regler, berättar Fredrik.
Medan en del andra rederier väljer att fördela ansvaret för säkerhet och arbetsmiljö på flera ombordbefattningar har man inom Broströms valt att lägga den uppgiften på en person. Fredrik är odelat positiv till det upplägg som hans rederi anammat.
– Det här är ett mycket bra system och jag har svårt att se hur man ska kunna arbeta effektivt på något annat sätt. Jag lägger ganska mycket tid på det här och ungefär en och en halv timme per dag går åt till kontroller av exempelvis brandsläckningsutrustning och medicinförråd. Men arbetsmiljön arbetar man med nästan hela tiden och varje gång jag är ute på däck ser jag till att besättningen jobbar på ett säkert sätt och använder rätt skyddsutrustning.

De flesta lyssnar till slut
Att som nybakat befäl ansvara för att kollegorna följer arbetsmiljöregler och använder skyddsutrustning, kan kräva en del tålamod. Men, säger Fredrik, de allra flesta tar till sig budskapet.
–  Ibland måste man peka med hela handen för att få folk att lyssna. Även om de inte tar det till sig första eller andra gången så gör de flesta det till slut i alla fall. Någonstans inser man nog att det ligger i ens eget intresse att jobba på ett säkert sätt och att reglerna faktiskt fyller en funktion.
– Och det är viktigt att ta de där extra minuterna för att hämta skyddsglasögon när man ska blanda färg eller ta på sig en sele. Även ett kortare fall på bara en halvmeter kan ställa till stor skada om man landar fel.

Som ship safety officer ska Fredrik också hitta lösningar på olika arbetsmiljöproblem. Ibland kan bristerna åtgärdas direkt. Annat kräver större och mer kostsamma ingrepp
– På varvet senast drog vi om gretingarna på däck för att det skulle bli lättare att ta sig fram utan att snubbla. Det krävdes en hel del svetsjobb och det tog säkert en vecka innan de var klara. För att kunna göra sådana här saker måste man planera och se till att man får upp det på varvs­listan inför ett varvsbesök.

Men arbetsmiljöarbetet är inget enmansuppdrag. Även om Fredrik är den sammanhållande länken har han ett nära samarbete med huvudskyddsombud och andra kollegor. Varje avdelning har en representant för arbetsmiljöfrågor. Via dem förs information vidare till skyddsombud och Fredrik. En gång i månaden går han skyddsrond tillsammans med en representant för den aktuella avdelningen och efteråt hålls ett skyddskommitté­möte. Var tredje månad är det stormöte med hela besättningen.
– Bra arbetsmiljöarbete kräver sam­arbete och kommunikation, konstaterar Fredrik. Jag håller kapten uppdaterad om vad som händer, framför allt måste han få veta om vi har brister ombord, och jag har också kontakter med rederikontoret.

Diamond underlättar arbetet
Som stöd för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet har besättningarna inom Broströms det interna rapporteringssystem Diamond. Där förs brister och åtgärder in för att sedan kunna läsas av kollegor inom övriga flottan. Om ett allvarligare fel upptäcks rapporteras det omgående till rederiet som i sin tur skickar ut ett mejl till alla fartyg.
– Senast jag var ombord fick vi mejl om att det hade inträffat en incident när man övade med en rescuebåt på ett av rederiets fartyg. På en annan båt hade man upptäckt att en schackel som skulle vara rostfri inte var det, och det fick vi också mejl om. Alla ombord kan använda Diamond och för nya är det ett bra verktyg för att snabbt sätta sig in i arbets­miljöarbetet, säger Fredrik.

Han berättar att det ingick en del arbetsmiljökunskap i kaptensutbildningen. De hade också praktiska övningar med ljud-, ljus- och gasmätningar. Men det mesta om arbetsmiljö har han lärt sig ombord.
– När man sitter i en skolbänk och pratar om arbetsmiljö till sjöss är det svårt att applicera kunskapen på verkligheten. Det jag lärde mig i skolan hade aldrig räckt för att segla som fullgod safetystyrman och jag har gått flera kurser sedan dess. Men det man kan lära sig under utbildningen är hur man söker information och läser föreskrifter.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook