Gjutning av ändbeslag till vajer

Vid inspektion av ett rörligt hängdäck ombord på ett roro-fartyg upptäcktes att vajeränden hade börjat krypa ut ur det gjutna ändbeslaget (closed spelter socket). Beslaget var av det slag man gjuter med en epoxyblandning, och anledningen till att vajern börjat lossa kan ha varit att gjutningen gjorts då massan haft fel temperatur eller att man vid tillverkningen inte rengjort vajern tilltäckligt.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vid inspektion av ett rörligt hängdäck ombord på ett roro-fartyg upptäcktes att vajeränden hade börjat krypa ut ur det gjutna ändbeslaget (closed spelter socket). Beslaget var av det slag man gjuter med en epoxyblandning, och anledningen till att vajern börjat lossa kan ha varit att gjutningen gjorts då massan haft fel temperatur eller att man vid tillverkningen inte rengjort vajern tilltäckligt.

Vid gjutning är det även noga att man ser till att alla vajertrådar och kardeler är helt inneslutna i gjutningen, det vill säga att ingen tråd får sticka ut (eftersom fukt då kan tränga in). Det är avgörande för resultatet att man följer instruktionerna för gjutningen, som inkluderar anvisningar om viss temperatur vid arbetet.

SFu


Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook