God arbetsmiljö ger fler befäl

Oron växer i branschen – oron för den ökande bristen på sjöbefäl (främst ingenjörer). Det kommer uppgifter om att redare börjar få problem att bemanna sina fartyg och från SBF uppges att deras medlemmar inte alltid kan åka hem som planerat för att det saknas avlösare.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Oron växer i branschen – oron för den ökande bristen på sjöbefäl (främst ingenjörer). Det kommer uppgifter om att redare börjar få problem att bemanna sina fartyg och från SBF uppges att deras medlemmar inte alltid kan åka hem som planerat för att det saknas avlösare.

Nu vänds många blickar mot sjöbefälsutbildningarna och det ropas efter fler utbildningsplatser. Pengar satsas på rekryteringskampanjer och det diskuteras hur praktikplatserna ska bli fler och avhoppen från utbildningarna färre. Fokus ligger helt på skolorna och utbildningen.

Däremot görs sällan kopplingen befälsbrist – arbetsmiljö. ”Arbetsmiljön är inte problemet. Den är ju mycket bättre på svenska fartyg än på utländska”, resonerar många. Och så må vara fallet, generellt sett. Men svenska ungdomar lär knappast jämföra tillvaron ombord på våra svenska fartyg med hur det står till under andra flaggor. Deras referenser finns i det svenska samhället och i jämförelse med landbaserade arbetsplatser ligger sjöfarten efter, generellt sett.

Dessutom har en helt ny generation sjöbefälsstudenter slagit sig ner i klassrummen. Många kommer direkt från gymnasiet, saknar arbetslivserfarenhet och har ingen tidigare koppling till sjöfart. Skillnaden mot hur det än gång var, då blivande sjöbefäl ofta var lite äldre med generationer av sjömän bakåt i släktleden, är stor. Den praktik som infaller i början av termin ett är säkerligen många elevers första längre period hemifrån, och den upplevelsen kan vara avgörande för om man ska vilja fortsätta utbildningen.

Många befäl gör ett utmärkt jobb som handledare, men knappt någon har utbildats för uppdraget och ofta saknar man tiden att ta ordentlig hand om praktikanterna. Små besättningar ger litet utrymme för socialt umgänge och ofta handlar tillvaron ombord bara om att jobba, sova och äta. Liggtiderna i hamn är korta och träningsutrustningen, framför allt på mindre fartyg, är i princip obefintlig. Här vistas de färska studenterna i flera månader, och en del firar även jul ombord.

Möjligen skulle ökade satsningar på arbetsmiljön till sjöss, både den fysiska och den psykosociala, kunna locka fler ungdomar till branschen. Och kanske skulle det också kunna få fler befäl att stanna längre inom yrket. Förr talades det om att ett befäl var till sjöss i snitt 15 år innan han eller hon sökte tjänst i land. Enligt SFBF har den tiden halverats.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook