Hotell och restaurang granskas

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1.13Onda ryggar och psykiska besvär är vanliga orsaker till sjukskrivningar bland intendenturpersonal inom färjetrafiken. Nu ska forskare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar ta reda på vad som ligger bakom ohälsan och presentera lösningar för att minska sjuktalen.

Intendenturen är den personalkategori som på passagerarfartyg är mest sjukskrivningsdrabbad.  Statistiken visar att bland annat onda ryggar och psykiska åkommor är vanligt, men vad som orsakar besvären har man liten kunskap om. Nu har ett forskningsprojekt startat som ska titta närmare på sjukproblemen. Studien är ett samarbete mellan Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet och Försäkringskassans sjöfartskontor i Göteborg.

– Vårt övergripande mål är att ta fram strategier och handlingsplaner för att minska ohälsan, säger forskare och sjöingenjör Cecilia Österman som leder projektet. I första hand gör vi det här i individens intresse, men det handlar också om företagsekonomi. Sjukskrivningar kostar pengar och det finns kopplingar mellan arbets- och kundtillfredsställelse, säger hon. En enkätstudie från 2010 visar att intendenturpersonal skiljer sig ifrån övriga personalkategorier ombord. De identifierar sig i lägre grad som sjömän och upplever sig mer utsatta för stress och krämpor än kollegorna på däck och maskin. Inom det nystartade forskningsprojektet kommer samma enkät skickas ut på nytt för att undersöka om det skett någon förändring sedan förra mättillfället.

1.14– Vi kommer också att göra djupintervjuer med personal ombord och genomföra deltagarobservationer. Det är lätt att hamna i eländesträsket när man studerar arbetsmiljö, men vi ska försöka undvika det och också leta efter goda exempel, säger Cecilia Österman. Hon tillägger att hon under pilotstudierna inför forskningsprojektet redan stött på flera sådana där besättningarna själva löst arbetsmiljöproblem.

– På ett fartyg hade man nyligen byggt om lyxhytterna. Inför det gjorde man enkla mockuper [skalenliga modeller] och när personalen provstädade visade det sig att sängarna var för breda och det gick inte att komma åt ordentligt runt om. Därför beslöt man att köpa in smalare sängar.

– Ett annat exempel är ett fartyg där man bytte ut kaffe latteglasen. De gamla vägde onödigtt mycket vilket ledde till tunga lyft när backar skulle in i diskmaskinen. Istället köpte de in lättare glas som dessutom var billigare. Ofta kan man göra mycket med ganska enkla åtgärder. Forskningsprojektet går under namnet Intendenturpersonalens arbetsmiljö på svenskkontrollerade passagerarfartyg och finansieras av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Om cirka två år ska studien slutrapporteras.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook