– Hur har ni arbetat med arbetsmiljöreglerna?

SAN-Nytt har pratat med tre redare om vad de har gjort för att möta arbetsmiljölagens föreskrifter.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

SAN-Nytt har pratat med tre redare om vad de har gjort för att möta arbetsmiljölagens föreskrifter.

Johan Markström, Wisby Tankers
– Vi har tagit hjälp av en person på Sjöfartsverket för att komma igång. Jag tycker att det går hyfsat. Vissa saker gjorde vi redan tidigare, som riskbedömningar och arbetsmiljöpolicys. Däremot ställs det större krav på uppföljning och analys nu. Vi försöker föra in detta i befintliga kvalitets- och säkerhetssystem, men vi är inte riktigt färdiga med det ännu. Nu ligger det utanpå det andra och det blir lite tårta på tårta.
Ett problem är att få med besättningen i arbetet. Även om detta är något som gynnar dem själva känner många att ”Åh nej, inte en grej till”. Skepparna tjatar på personalen för att få folk med sig. Vi började arbetet för knappt ett år sedan.

Kristian Elofsson, Tor Line
– Vi har valt att lägga in det här i vårt SMS. Vi hade redan en hel del av detta sedan tidigare, som en separat arbetsmiljöpolicy, men det har varit mycket arbete, framför allt med identifiering och regeltolkning. Att få fram vad föreskrifterna verkligen handlar om, och om det är något som berör oss, är den tyngsta biten. Vi började jobba med detta redan 2003 men är inte på något sätt klara, men det blir man kanske aldrig med ett levande system. Bitvis har företagshälsovården hjälpt oss.
Implementeringen ombord går trögt. Det är en del nya begrepp att lära sig och många tycker att det är krångligt. Alla våra skeppare, chiefer och även överstyrmän, tror jag, har fått en tredagarskurs i arbetsmiljö. Övrig ordinarie besättning har gått en halv dag. Men personal byts hela tiden ut och vi kommer att följa upp med nya utbildningstillfällen.

Bo Ljungbäck, Scandlines
– Vi har lagt in det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett nytt kapitel i ISM-manualen. Sjöfartsinspektörerna har redan kollat oss under arbetets gång och de har inte haft något att klaga på. För den stora textmassan som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska skötas har vi tagit hjälp av företagshälsovården.
Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att uppföljningen har blivit bättre. Alla arbetsledare och skyddsombud har fått en åtta timmars kurs i arbetsmiljö, och det kommer att följas upp med kurser för ny personal. Vi har full sving på det här och arbetar med riskanalyser inom olika områden. Det är drygt två år sedan vi påbörjade arbetet.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook