Inspektionen hårdkontrollerar arbetsmiljön under 2007

Nu börjar sjöfartsinspektionens kontroll av hur arbetsmiljölagens föreskrifter hanteras till sjöss. I år fokuserar man på systematiskt arbetsmiljö­arbete och kemikalie­hantering. Slarv och halvhjärtade insatser godkänns inte.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu börjar sjöfartsinspektionens kontroll av hur arbetsmiljölagens föreskrifter hanteras till sjöss. I år fokuserar man på systematiskt arbetsmiljö­arbete och kemikalie­hantering. Slarv och halvhjärtade insatser godkänns inte.

– Vi kommer inte att se mellan fingrarna om det är brister i arbetsmiljön. Människor är människor, oavsett var de befinner sig och sjömän har samma rätt till en bra och säker arbetsmiljö som landanställda, säger Bo Vallgren, arbetsmiljöhandläggare vid Sjöfartsverket.

När arbetsmiljölagen började gälla till sjöss 21 juli 2003 väcktes många förhoppningar om bättre förhållanden ombord. Men införandet har gått trögt och först i januari i fjol gav Sjöfartsverket ut sina branschanpassade arbetsmiljö­föreskrifter. 2006 ägnades sedan åt att informera ombordanställda och redare om de krav som föreskrifterna ställer, och först i år har alltså kontrollerna dragit igång. De genomförs av Sjöfartsinspektionen i samband med säkerhetsbesiktningarna.

– Inspektörerna har fått utbildning i arbetsmiljöfrågor och ska vara kompetenta att sköta detta. Men den som vill ha hjälp kan begära det hos Arbetsmiljöverket. De har avsatt 30 inspektionsdagar för sjöfarten i år enligt det samverkansavtal vi har med dem, säger Bo Vallgren.
Sjöfartsinspektionen kommer framför allt att ägna sig åt två arbetsmiljöområden vid årets inspektioner: systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och kemikaliehantering. SAM är grunden för allt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen och det beskrivs närmare i arbetsmiljöföreskrift 2001:1. Där står hur man går till väga för att få struktur på insatserna och vad som krävs i form av åtgärder och dokumentation.

Krav på kemikaliehantering
– Vi ska kontrollera att fartygen har en arbetsmiljöpolicy, rutiner och en förteckning över de kemiska produkter som finns ombord. Det är också viktigt att man gjort riskbedömningar inom olika områden, säger Sjöfartsverkets andre arbetsmiljöhandläggare Mikael H Andersson.
För kemikalier ska det finnas en detaljerad förteckning över de ämnen som används. Det finns också krav på att hälsovådliga produkter om möjligt ska bytas ut mot snällare alternativ. Förteckningen ska vara komplett och innehålla allt från grovdiskmedel till härdplaster och den ska omgående kunna visas upp på begäran.
– Kemikaliehantering är viktigt därför att en exponering av giftiga ämnen kan innebära stora hälsorisker, som om man utsätts för oljedimma. Dessutom står det i föreskrifterna att man ska ha kontroll över de kemiska produkterna, säger ­Mikael H Andersson.

Arbetsmiljöhandläggarna tror att majoriteten av de större rederierna har kommit igång med SAM, men att mindre bolag kan ha problem. Det är många paragrafer att hålla reda på och arbetsmiljön är mer reglerad än tidigare.
– Förr lade alla sin egen ribba, men nu har vi 49, snart 50, föreskrifter som styr arbetsmiljön. Ett exempel är de nya AFS:ar som träder i kraft första juli i år och som innebär att alla som kör kran eller truck ombord ska ha lämplig utbildning för uppgiften och ett särskilt tillstånd från befälhavaren. Något sådant har inte förekommit till sjöss tidigare, säger Bo Vallgren.

Den som behöver hjälp i arbetsmiljö­arbetet kan vända sig till Sjöfartsverket. Till sommaren ger myndigheten ut en tillsynshandbok som ska bli tillgänglig på verkets hemsida. Bo Vallgren säger sig ha förståelse för dem som tycker att detta är krångligt och han är medveten om att det medför extra arbete.
– Jag är på det klara med att vissa saker inte går att göra något åt. Är lutningen på en lejdare för brant går det inte att ändra på, även om det är en viktig sak. Men man får inte tappa fokus på att skapa en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö.
– Den som anser sig inte ha råd och tid för detta måste prioritera om. Att producera arbetsskador och förstöra utrustning ger inga bonuspoäng.

Tidsfrist och uppföljning
Den som brister i arbetsmiljöarbetet får vanligen ett par tre månader på sig att rätta till felet, förutsatt att det uppdagade inte är så allvarligt att det måste åtgärdas direkt. När arbetet är slutfört ska det rapporteras till myndigheten och ibland görs ett återbesök. Den som däremot inte agerar riskerar åtal.
– Att hamna i polisförhör och ställas inför rätta och svara på besvärande frågor kan göra även den tuffaste sjöman lite knäsvag. Om det senare visar sig att man blir dömd för att inte ha skött sitt arbete är det heller inget man lägger till meritlistan. Fällande dom innebär oftast böter. Vi som myndighet har rätt att utfärda vite, men rutinerna för det är ännu inte klarlagda, säger Bo Vallgren.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook