Land och sjö närmar sig varann på Broströms kontor

En tvådagars introduktion på ­rederiet för all ny ombordpersonal ska föra land och sjö inom Broström närmare varandra. – Jag vet att det här kommer att uppskattas och det är något vi borde ha gjort för länge sedan, säger ­personalchef Kenneth Thorén.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En tvådagars introduktion på ­rederiet för all ny ombordpersonal ska föra land och sjö inom Broström närmare varandra.
– Jag vet att det här kommer att uppskattas och det är något vi borde ha gjort för länge sedan, säger personalchef Kenneth Thorén.

brostroms
Bro Developer på väg in till Göteborg och rederikontoret. Foto: Broströms bildarkiv.

På de flesta arbetsplatser iland vore det otänkbart att anställa någon utan att först ha träffat personen i fråga. Men inom sjöfarten kan ett telefonsamtal till rederi­kontoret räcka för att få jobb ombord. Kanske har den här kulturen bidragit till att skapa den brist på samhörighet som ibland finns mellan ett rederis landanställda och besättningarna.
En annan orsak till den vi-och-dom-känsla som många upplever hänger kanske ihop med det historiska arvet från tiden då kommunikationen mellan fartyg och land nästan helt bröts så snart man kastade loss. Men oavsett anledning är grusiga relationer sällan önskvärda. Idag är många rederier medvetna om problemen och försöker förbättra kontakterna.

– Det är otroligt viktigt att ha ett bra samarbete mellan land och sjö, särskilt inom tank. Med de stora förändringar och ökande krav som vi fått på oss de senaste tio femton åren är vi tvungna att samarbeta, säger Kenneth Thorén.
Han tycker att relationerna inom Broström redan är bra men att de kan bli ännu bättre. Därför har man beslutat att bjuda in all nyanställd ombordpersonal till rederikontoret för att visa dem verksamheten på land. Under två dagar ska de få följa arbetat med allt från biljettbokning till kontakter med lastägare.
– Det här tror vi är en bra åtgärd för att de nya inte ska gå på allt snack ute på båtarna om att vi bara sitter här och hittar på jävelskap, säger Kenneth Thorén med ett skratt.

Idé från öppet hus-kvällar
Idén att bjuda in nyanställda kom från de öppet hus-kvällar som rederiet brukar arrangera för sjöbefälsstudenter på Chalmers. Då har de blivande befälen fått komma till kontoret för information och en bit mat.
– Det har varit otroligt uppskattat och vi har haft ett sextiotal elever här varje gång. Så slog det oss plötsligt, att varför gör vi inte det här för våra egna anställda? En sådan enkel grej som jag är övertygad om kan göra stor skillnad.

Fyra träffar per år är inplanerade. Främst riktar man sig till ny personal, men även övriga ombord (cirka 350 svenskar och 150 filippiner) får delta i mån av plats.
– Jag vet att vi har många som gärna hade kommit hit och tittat. Men vi vill inte ha för stora grupper, maximalt femton personer åt gången. Vi vill inte att de ska flyta ihop till en anonym massa utan vi vill hinna prata med var och en av dem.

En annan metod för att förbättra relationerna mellan landpersonal och sjömän är att rekrytera kontorspersonal från fartygen. Hos Broström har majoriteten av landpersonalen sjöbakgrund.
– Att ha jobbat till sjöss är inte nöd­vändigt men det underlättar. Att ha miljö­kännedom är viktigt i kontakten med fartygen eftersom det annars blir väldigt lätt för dem att sitta där ute och tycka att vi inte förstår dem. När vi ska rekrytera exempelvis tekniker, tittar vi först bland våra chiefar och ser om det finns någon lämplig som kan tänka sig vara intresserad innan vi söker externt.

Uppdrag: Skapa bra relationer
Kenneth Thorén beskriver rederiets personalavdelning som en serviceinrättning med främsta uppdrag att skapa bra relationer, inte minst till dem ombord.
– När de ska ut och jobba är det hundraprocentig uppställning från vår sida som gäller. De ska veta exakt när och vart de ska och var agenten möter upp dem. Vi ska nästan vara där och hålla dem i handen.

För att skapa ett bra samarbets­klimat behöver samtliga avdelningar ha goda relationer till dem ombord, menar ­Kenneth Thorén. Och vissa får anstränga sig lite mer än andra för att uppnå det.
– Tekniker provar en mutter och passar inte den slänger de den över bord och tar en ny. Deras syn på personalen är lite densamma, om man hårddrar det rejält. Vi har fått jobba mycket med att de ska se människorna ombord och de har också blivit betydligt bättre på det.

Alla ska bemötas väl
Men en god relation börjar byggas långt innan en anställning är aktuell, säger Kenneth Thorén. Öppet hus-kvällarna är ett sätt att skapa bra relationer på ett tidigt stadium liksom att delta på de branschdagar som skolorna arrangerar. Man är också mån om att ta väl hand om de studenter som gör sin fartygsförlagda utbildning på rederiets fartyg och målet är att varje kontakt med potentiella framtida medarbetare ska präglas av en positiv känsla.
– Ett bra bemötande hjälper oss att bygga på vårt redan goda rykte. Den som hör av sig till oss ska få ett avslappnat men korrekt bemötande, även om det bara är via telefon eller mejl.

Goda relationer mellan land och sjö underlättar i många olika sammanhang. Förutom att de dagliga kontakterna mellan fartyg och kontor blir smidigare kan det också vara till fördel när personliga problem inom personalgruppen ska hanteras.
– Om en kvart kommer det hit en kille som har alkoholproblem. Hade vi inte känt varandra sedan tidigare hade han antagligen trott att vi skulle ge honom sparken. Nu vet han att vi är beredda att ställa upp och hjälpa honom, säger ­Kenneth Thorén.

Men han tycker inte att det enbart är landorganisationen som har ansvar för att samarbetet fungerar. Även de ombord måste anstränga sig för att det ska bli ett bra klimat.
– Vi har ansvar för att bjuda in, men de ombord har ett ansvar att haka på. Man kan inte bara gå runt och vara sur och vägra att lyssna, alla måste bjuda till.

Men att helt komma ifrån glappet mellan land och sjö är inte görbart, tror Kenneth Thorén. Och kanske är det inte ens önskvärt.
– Vi måste tillåta sjöfolket att prata lite skit om oss i mässen. Det får vi bjuda på så länge de inte kommer och slänger det oförtjänt i ansiktet på oss.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook