Ledarskap årets San-tema

Att vara en god ledare och bra chef kan vara en svåraxlad utmaning, inte minst ombord. Som sjöbefäl måste du leva med dina beslut dygnet runt; vara tydlig och peka med hela handen när det behövs samtidigt som du är en del av den sociala gemenskapen ombord.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att vara en god ledare och bra chef kan vara en svåraxlad utmaning, inte minst ombord. Som sjöbefäl måste du leva med dina beslut dygnet runt; vara tydlig och peka med hela handen när det behövs samtidigt som du är en del av den sociala gemenskapen ombord. Höstens San-konferens kommer att ha ledarskap som övergripande tema. Här i tidningen kommer det att märkas genom att vi belyser olika aspekter av ämnet under året. I det här numret kan du exempelvis få hjälp med att planera och genomföra samtal med medarbetare som du misstänker har problem med alkohol eller andra droger.

Ett annat område vi planerar att lyfta fram lite extra är skyddsombudens idoga arbete. Varje år utbildas drygt 70 skyddsombud av Seko sjöfolk och deras viktiga insatser för arbetsmiljön ute på fartygen är något som verkligen är värt att synliggöra.
Naturligtvis ska vi också följa de internationella arbetsmiljöhändelserna, som revideringen av STCW i Manilla i juni och det fortsatta arbetet mot en implementering av ILO:s maritima superkonvention.

Trevlig läsning!

Linda Sundgren
redaktör, San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook