Minska risken för belastningsbesvär

Ingrid Dahl, ergonom och sjukgymnast vid företagshälso­vården Feelgood i Göteborg, ger följande råd till anställda och arbetsgivare för att minska risken för belastningsbesvär.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ingrid Dahl, ergonom och sjukgymnast vid företagshälso­vården Feelgood i Göteborg, ger följande råd till anställda och arbetsgivare för att minska risken för belastningsbesvär:

Stå och gå: Kroppen mår dåligt av för mycket stillasittande. Variera om möjligt din arbetsställning genom att då och då ställa dig upp och gärna gå några steg.

Rörelsepaus: Både lite längre, minutlånga pauser och mikropauser på fem till tio sekunder kan avsevärt minska belastningen på kroppen. Särskilt viktig är vilan då du arbetar statiskt eller i påfrestande positioner. Rör dig under pausen för att återställa balansen i kroppen. Har du stått framåtlutad, böj ryggen bakåt en aning; har du hållit länge i ett verktyg, räta ut fingrarna och så vidare.

Träna: Motion och muskelträning stärker kroppen och gör att du klarar av större påfrestningar. Välj en träningsform du själv tycker om, men den bör ge kondition, rörlighet och styrka. De viktigaste muskelgrupperna att träna är mage (för en upprätt och stadig kroppshållning) samt ben (för att orka bära och arbeta rätt).

Utrustning: Ta hjälp av besättningens kunskap och erfarenheter då nya redskap och utrustning ska köpas in. Den som ska använda materialet vet oftast vilka fördelar och problem som finns.

Tekniska hjälpmedel: Det finns ett stort utbud av ergonomiska hjälpmedel som kan minska belastningen på kroppen. Höj- och sänkbara arbetsbord, utrustning som underlättar vid tunga lyft och sopborstar och skyfflar med ställbara skaft är några exempel.

Minska stressen: Som arbetsgivare och chef är det viktigt att försöka hitta arbetsrutiner som skapar ett hållbart arbetstempo. Stress ökar belastningen på kroppen och därmed blir också risken för skador större.

Utbildning: Se till att all nyanställd personal får öva in en bra arbetsteknik från början. Felinlärda vanor kan vara svåra att bryta.

Rapportera: Om något inte fungerar som det ska ombord måste arbetsgivaren får reda på det. Rapportera därför alltid missförhållanden när de uppdagas.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook