Mob-båt med besättning föll

Under en övning med en man-över-bord-båt (mob-båt) kom en av besättningsmännen att dra i handtaget för utlösning av kroken (A på bild). Båten föll 14 meter ner till vattenytan, men slog innan dess i däverten så att de tre ombordvarande föll ur båten och ner i vattnet. Alla tre skadades lindrigt.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under en övning med en man-över-bord-båt (mob-båt) kom en av besättningsmännen att dra i handtaget för utlösning av kroken (A på bild). Båten föll 14 meter ner till vattenytan, men slog innan dess i däverten så att de tre ombordvarande föll ur båten och ner i vattnet. Alla tre skadades lindrigt.

En fjäderbelastad mekanism skulle hindra utlösningshandtaget från att aktiveras innan båten sjösatts (bakom kåpan märkt D på bild). Tappen inne i hydrostaten hade emellertid ärgat och fastnat i det osäkrade läget. Eftersom dosan med tappen inte gick att öppna fanns ingen möjlighet till underhåll.

Transportstyrelsen uppmanar att befintliga installationer ses över. Systemet är av fabrikat Schat-Harding. Se utförligare information på Transportstyrelsens Safety Alert.

SFu dnr 060502-TSS09-5348

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook