Möt Sans ledamöter, del 1

Sjöfartens arbetsmiljönämnd är ett samarbetsorgan mellan fack och arbetsgivare och bildades 1955. Nämnden har en ordförande, sju ­ordinarie ledamöter samt två adjungerade, alla med specialkunskap om arbetsmiljö till sjöss. Under året ­presenterar vi San:s ledamöter i San-nytt.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sjöfartens arbetsmiljönämnd är ett samarbetsorgan mellan fack och arbetsgivare och bildades 1955. Nämnden har en ordförande, sju ­ordinarie ledamöter samt två adjungerade, alla med specialkunskap om arbetsmiljö till sjöss. Under året ­presenterar vi San:s ledamöter i San-nytt.

Lars Andersson, ordförande

 

lars-andersson
Lars Andesson

Lars leder arbetet i Sans styrelse sedan 2007 och är också medlem i San-nytts redaktionsråd. Han är jurist och sedan januari 2009 förbundsdirektör vid Sjöfartens arbetsgivareförbund i Göteborg.
Lars kommer närmast från Stena Line där han var förhandlings- och sjöpersonalchef. Han var också engagerad i Samka (samarbetskommittén för arbetsmiljöfrågor), ett samarbetsorgan mellan de fackliga representanterna och arbetsgivaren med uppgift att förbättra och utveckla arbetsmiljön och säkerheten ombord. Buller och vibrationer var återkommande frågor liksom insatser för att minska sjuktalen. Tidigare har Lars arbetat inom domstolsväsendet och dåvarande Handelns- och tjänsteföretagens arbetsgivareorganisation (HAO).

Eva Ohlsson, sekreterare

 

eva-ohlsson
Eva Ohlsson

Sedan 2003 är Eva den sammanhållande länken inom San. Hos henne hamnar en stor del av de frågor som kommer till nämnden och oftast är det hon som följer upp de beslut som fattas vid Sans styrelsemöten, där hon är ständig protokollförare.
Eva har också det övergripande ansvaret för nämndens årliga konferens; hon sköter kontakter med medlemmar och är delaktig i arbetet med San-nytt och hemsidan.
Eva är anställd som assistent vid Sjöfartens arbetsgivareförbund, vilket bland annat innebär kontakter och planerande inför konferenser, utbildningar och styrelsemöten. Tidigare jobbade hon som vd-sekreterare hos Redare­föreningen. Hon har också varit anställd i bland annat Volvo, Tetra Pak och Consafe.

Karl-Arne Johansson, ordinarie ledamot

 

karl_arne-425x399
Karl-Arne Johansson

Karl-Arne är ombudsman vid Seko sjöfolk och ansvarar för arbetsmiljöfrågor ombord på såväl nybyggen som inflaggningar och befintliga fartyg. Han leder utbildningen av skyddsombud och agerar bollplank åt lokala klubbar och skyddsombud i allehanda arbetsmiljöfrågor.
I början av sjuttiotalet gick Karl-Arne till sjöss. Han jobbade som matros på en rad olika fartyg fram till 1996 då han fick anställning som Seko sjöfolks ombud i Antwerpen. I två år bodde han i Belgien med uppdrag att besöka svenska fartyg runt om i regionen. Sedan 1998 arbetar han på förbundets Göteborgskontor.
Karl-Arne valdes in i Sans styrelse 2006. Där deltar han i den årliga revideringen av arbetsmiljömanualen.
Han är också medlem i San-nytts redaktionsråd och medverkar då och då med texter i tidningen.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook