Nätverk Tinnitus sprider kunskap

Vad har Björn Skifs, Roxette och ett stort antal sjömän gemensamt? Svar: tinnitus. Inom det nybildade Nätverk Tinnitus utbyts erfarenheter mellan olika branscher.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vad har Björn Skifs, Roxette och ett stort antal sjömän gemensamt? Svar: tinnitus. Inom det nybildade Nätverk Tinnitus utbyts erfarenheter mellan olika branscher.

Tore Persson är läkare och arbetar vid anestesikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Under sin tidigare karriär som musiker drabbades han av tinnitus och han är den som tagit initiativet till nätverket.
– Jag vill samla den kunskap och erfarenhet som finns inom olika branscher och se om vi på något sätt kan hjälpa varandra, sa han vid det första mötet som hölls strax före jul.

Var tionde svensk har tinnitus
Runt bordet satt, förutom forskare och läkare, representanter från Teaterförbundet, Officersförbundet, två musikerförbund, Sjöbefälsförbundet och Sjöfartsverket. Alla representerade de särskilt bullerutsatta yrkesgrupper.
Forskarna bedömer att mer än var tionde svensk går omkring med ett ständigt ringande eller tjutande i öronen. Det går inte att stänga av, medicinera bort eller undkomma på annat sätt och de flesta drabbade måste helt enkelt lära sig att leva med oljudet.

– Vi vet att ungefär 70 procent av all tinnitus beror på genetiska faktorer. Man brukar prata om glasöron och stenöron där vissa på grund av arvsanlag löper betydligt större risk än andra att drabbas av hörselskador, sa Mats Ulfendahl från Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet i Solna.

Många olika orsaker
Tinnitus kan orsakas av en rad olika faktorer. Det kan vara förknippat med psykologiska besvär som nervositet, stress och depression. Ibland är det ett symptom vid ämnesomsättningssjukdomar eller sköldkörtelrubbningar och det kan också uppstå vid muskelspänningar i exempelvis käken. Många drabbade har dock fått åkomman efter att ha utsatts för kraftiga ljud.

Även om det idag inte finns något botemedel erbjuds flera metoder för att lindra symtomen: avslappning och avspänning, kognitiv beteendeterapi, bettfysiologi och TRT-metoden (rådgivning och ljudstimulering). Vilken metod som är aktuell hänger delvis samman med vad som orsakat besvären.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook