Nytt redarnätverk diskuterar arbetsmiljö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Närmare samarbete med Transportstyrelsen och utbyte av erfarenheter. Det är vad initiativtagaren till ett nystartat nätverk för redare hoppas på.

I mitten av maj träffades 17 representanter från tio olika rederier i Sarfs lokaler i Göteborg för att diskutera arbetsmiljöfrågor. Anette Wugk vid TT-line, som är en av dem som tagit initiativet till nätverket, är nöjd med mötet.
– Det här var ett första trevande försök men jag tror att det kan bli riktigt bra. Meningen är att vi ska hjälpa varandra istället för att sitta hemma på kammaren och uppfinna hjulet var och en för sig, säger hon.

Vill du veta mer om nätverket eller anmäla dig till nästa träff?
Kontakta då Eva Ohlsson på Sarf:
eva.ohlsson[a]transportgruppen.se eller 031-62 95 25.

Till första mötet var flera föredragshållare inbjudna: företrädare för Transportgruppen och Sjöfartens arbetsgivareförbund, en doktorand från Chalmers som pratade om den ekonomiska lönsamheten i samband med arbetsmiljöinsatser, kanslichefen för Sjömanshusstiftelsen som uppmanade till förslag på hur de ombordanställdas uppfinningar inom arbetsmiljöområdet ska kunna spridas vidare samt en representant från Transportstyrelsen. Den sistnämnda kommer alltid att ha en representant med på nätverksträffarna.
– Vi vill gärna ha ett närmare samarbete med myndigheten. Vi vill att de informerar oss om vad som är på gång så att vi kan ta höjd för det istället för att vi få nedslag på inspektioner. Att arbeta mer förebyggande är ett av våra mål, säger Anette Wugk.

Nästa möte, planerat till i slutet av november eller början av december, ska även omfatta work shops för utbyte av erfarenheter. Nätverket planerar att träffas en till två gånger om året i Göteborg.
– Vissa år är det mycket aktiviteter på arbetsmiljöområdet och andra år mindre. Vi kommer att anpassa mötesfrekvensen efter detta, säger Anette Wugk.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook