Överstyrman ger råd hon själv velat ha som ny i yrket

Att våga ta plats som en del av besättningen, vara tydlig och inte tveka i sina beslut. Det är den strategi som överstyrman Agnes Olsson tycker fungerar bäst som ny ombord och som hon också förmedlar till sin adept i Redo-projektet.
Agnes Olsson. Foto: Privat

Redo-projektets mentorsprogram drivs i samarbete med Wista Sweden där Agnes Olsson är medlem. Hennes adept går sjökaptensprogrammet i Göteborg och tillsammans har de tagit sig halvvägs igenom mentorsprogrammet. Nästa gång de ses är det halvårsavstämning. 

– Jag tycker att det fungerar jättebra, säger Agnes Olsson. Visserligen har jag och min adept gått om varandra och när jag kommit hem har hon åkt ut på praktik. Men vi använder oss av de digitala möjligheter som finns, det måste man kunna göra i den här branschen. 

Varje möte har ett övergripande samtalstema, men Agnes Olsson berättar att de även pratar om andra saker. Ledarskap är ett ämne de återkommit till flera gånger. 

– Som kadett har du en speciell roll ombord och man får uppleva många olika typer av ledarskap. Vi pratar en hel del om konkreta situationer som vi varit med om och hur man kan hantera dem. Jag har även läst en del ledarskapsteori som jag försöker väva in i våra samtal. 

Att som kadett och kvinna hitta sin egen ledarstil är viktigt, menar Agnes Olsson. Själv har hon studerat sina kollegor och lärt av dem hon upplever som bra chefer. 

Man ska inte smyga och hålla låg profil. Det kan uppfattas som osäkerhet och det kommer de som inte vill ha dig där att utnyttja direkt.

– Den strategi jag använt de senaste åren är att ta plats från dag ett. ”Hej, här är jag och det är jag som ska göra det här jobbet”. Man ska inte smyga och hålla låg profil. Det kan uppfattas som osäkerhet och det kommer de som inte vill ha dig där att utnyttja direkt. Ge aldrig folk utrymme att ifrågasätta dig, säger hon. 

Agnes Olsson ser att det finns ett behov av ett mentorsprogram för kvinnliga sjöbefälsstudenter. Sedan hon tog sjökaptensexamen 2016 har hon mött både fördomar och dem som anser att befälsyrket inte är något för kvinnor. 

– Att kvinnor jobbar i intendenturen är okej, men jag har träffat både kvinnor och män som tycker att kvinnor inte ska vara nautiker. Är man fler kvinnor är det oftast lättare att få respekt. Man sticker inte ut lika mycket, man är inte kvinnan. På båten jag är nu är vi tre kvinnor på bryggan även om vi oftast inte är där samtidigt.  

Agnes Olsson har arbetat nästan uteslutande inom den internationella sjöfarten. I dag tjänstgör hon hos Royal Caribbean på Allure of the seas som går i kryssningstrafik mellan den amerikanska sydkusten och Mexiko, men hon har även jobbat på andra fartyg. Hur hon som kvinna blivit bemött ombord beror delvis på rederiets inställning i jämställdhetsfrågor, säger hon. 

– Vissa rederier märker man jobbar aktivt med detta och har kommit väldigt långt medan de på andra fartyg kan ha en ganska taskig attityd. Men stämningen beror också på människorna som arbetar ombord. För Agnes Olsson innebär mentorskapet att hon kan hjälpa andra så som hon själv hade velat få stöd som ny i branschen. Men hon säger att programmet också ger henne mycket tillbaka i den befattning hon har i dag. 

– Att vara mentor är ett fantastiskt sätt att utveckla sitt ledarskap.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook