Reach ersätter svensk kemikalielagstiftning

Över 30.000 kemikalier finns på Europamarknaden idag, endast en bråkdel är testade och riskbedömda. Kontrollen hårdnade då EU:s kemikalielagstiftning, Reach, trädde i kraft första juni. Men det är inte tillräckligt, menar kritiker.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Över 30.000 kemikalier finns på Europamarknaden idag, endast en bråkdel är testade och riskbedömda. Kontrollen hårdnade då EU:s kemikalielagstiftning, Reach, trädde i kraft första juni. Men det är inte tillräckligt, menar kritiker.

Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) är den i särklass mest omfattande lagstiftningen i EU:s femtioåriga historia. Den ökar trycket på framför allt tillverkare och importörer av kemiska ämnen att skaffa mer kunskap om sina produkter och sprida informationen vidare till användarna.
– Det finns så mycket okunskap kring kemikaliehantering och Reach kommer att fylla många kunskapsluckor, säger Ulla Falk vid Kemikalieinspektionen.
Ämnenas egenskaper, användningsområden och hur omgivningen exponeras och påverkas är information som ska tas fram. Industrin måste också tala om hur produkterna kan hanteras på ett säkert sätt. Fram till 2018 ska cirka 30 000 ämnen registreras i en databas hos EU:s nyinrätt­ade kemikaliemyndighet i Helsingfors. För cirka en tredjedel av dessa ska en särskild kemikaliesäkerhetsrapport tas fram med mer detaljerad information. Registreringen gäller alla ämnen som tillverkas eller importeras i mängder över ett ton per år. Inledningsvis prioriteras de i stora volymer, över 1000 ton, och ämnen som är mycket miljöfarliga.
– En viktig nyhet är att lagen även omfattar gamla kemikalier, sådana som funnits på marknaden länge. Dem har vi nästan inte haft någon koll på alls hittills, säger Ulla Falk.

Besparingar på 500 miljarder
Reach beräknas kosta mellan 20 och 50 miljoner kronor. Samtidigt väntas besparingar på minst 500 miljarder tack vare färre arbetsmiljörisker och därmed sänkta sjukvårdskostnader. Att dålig kemikaliekontroll är dyrt finns det gott om exempel på. Bara saneringen av PCB beräknas kosta Europa ända upp till 675 miljarder kronor. Men även om Reach medför förbättringar är det många som hade velat se en än mer långtgående lagstiftning. Till dem hör EU-parlamentariker Jens Holm (v) som var rapportskrivare för vänstergruppen i ärendet.
– I Sverige måste alla ämnen över tio kilo registreras, men med Reach gäller det bara ämnen över ett ton. Många kemikalier används i liten skala och faller därför utanför registreringskravet, säger han.

En grundtanke med Reach är att produ­center och importörer måste göra riskanalyser av sina produkter och offentliggöra den kunskapen. Men den skyldigheten minskar i och med den så kallade immaterialrätten som gör att företag av konkurrensskäl kan undanhålla infor­mation.

– Vi var överens om att allt skulle offentliggöras ända till socialisterna fick igenom kravet om stärkt immaterialrätt. Det kom som en störtskurs alldeles i slutet av förhandlingarna, säger Jens Holm.
Men förbättringar kommer det att bli, det tillstår även Jens Holm. Vissa länder, kanske främst bland nytillkomna EU-medlemmar, får genom Reach sin allra första kemikalielagstiftning och kunskap­en om kemiska produkter kommer att öka. En stor del av den information som lagras i databasen vid kemikaliemyndigheten i Helsingfors blir offentlig och tillgänglig för allmänheten. På sikt kan Reach komma att spetsas ytterligare.
– Översyner av lagstiftningen ska göras och det ska bli intressant att se vad det kan leda till, säger Jens Holm.
Reach ikraftträdande sker i flera steg. Vissa bestämmelser gäller från första juni i år medan flertalet träder i kraft första juni 2008. Allteftersom EU-reglerna sjösätts fasas de svenska ut.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook