Revidering av STCW-konventionen närmar sig slutet

IMO har kommit långt i arbetet med att revidera nuvarande upplaga av STCW-konventionen (Standards of training, certification and watchkeeping). Det finns några punkter kvar att lösa innan diplomatkonferensen veckan före midsommar då den nya versionen officiellt fastslås.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

IMO har kommit långt i arbetet med att revidera nuvarande upplaga av STCW-konventionen (Standards of training, certification and watchkeeping). Det finns några punkter kvar att lösa innan diplomatkonferensen veckan före midsommar då den nya versionen officiellt fastslås.
Revideringen ska göra det lättare och tydligare att tolka innehåll, införa nyheter, ta bort överspelade krav samt att inte sänka behörighets- eller utbildningskrav. De första ambitionerna har man följt skapligt, men vissa länder har tagit chansen att samtidigt försöka lätta på en del bestämmelser.

Vi i San (fack och redare) finns representerade i olika internationella intresse­organisationer vilka bevakar sina respektive intressen. Vi kan föra fram våra synpunkter men har inte den styrka och rösträtt som varje nation har. Det finns 169 länder samt ett antal intresseorganisationer som är inblandade i IMO-arbetet (International maritime organization).

Nytt i revideringen är att även manskapet får egna kompetenskrav samt att åtminstone två elektrotekniska kompetenser, en på manskapsnivå och minst en på befälsnivå, införs.
De största problemen som återstår att lösa är arbetstid, vilotid och läkarintyg. Här måste också hänsyn tas till ILO:s nya konvention (MLC, maritime labour convention) så att regelverken inte kommer i konflikt med varandra. Många länder önskar flexibla lösningar och undantag från vilotidens grundregler, vilket samtliga arbetstagare och vissa övriga motsätter sig. Den slutliga texten kommer att fortsätta diskuteras fram till fastställandet i juni.

Avseende läkarintyg strävas det efter en standard som skall gälla över hela världen, men även här går åsikterna isär. STCW behandlar egentligen inte bemanning och arbetsmiljö, men mycket styrs ändå därifrån och våra synpunkter är viktiga. Därför känns det ibland tröstlöst att jobba mot intressen som varken önskar förbättringar eller förändringar. Konstigt nog finns det flera sådana inom EU, och det handlar om både länder och intresseorganisationer.
Utvecklingen borde ha kommit längre om EU, med hedern i behåll, skall kunna snäppa med hängslena och betrakta sig som godkända, om än inte bäst i klassen.

Mikael Huss

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook