Så skyddar du dig

Färg, rengöringsmedel och oljor kan innehålla höga halter av hälsovådliga substanser och leda till både mindre och större skador. Kliande ögon och torra händer är vanliga reaktioner, men exponering kan även leda till eksem, astma och i värsta fall cancer och hjärn- och nervskador.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Färg, rengöringsmedel och oljor kan innehålla höga halter av hälsovådliga substanser och leda till både mindre och större skador. Kliande ögon och torra händer är vanliga reaktioner, men exponering kan även leda till eksem, astma och i värsta fall cancer och hjärn- och nervskador.

Kemikalier tas upp via hud och lungor, och bra skyddsutrustning är därför A och O vid arbete med farliga ämnen.
Här följer en lista med allmänna råd vid hantering av kemiska produkter.

Använd handskar. Kontrollera att de är godkända för arbete med just den produkt du hanterar. Handskar har en begränsad livslängd och bör bytas med jämna mellanrum.
Bär bomullsvantar under gummi­handskar, för att hålla händerna torra. Blöt hud absorberar ämnen lättare än torr.

Håll händerna rena med mild, flytande tvål eller särskilt handrengöringsmedel. Använd aldrig lösningsmedel såsom terpentin eller diesel. Tvätta bort eventuell färg innan den torkar.

Byt kläder. Många kemikalier tränger igenom tyg. Var noga med att byta smutsiga arbetskläder.

Duscha. Får du olja eller andra farliga ämnen utanpå kläder, var noga med att duscha de utsatta områdena efteråt.

Använd skyddsglasögon. Färgstänk i ögonen kan ge allvarliga skador.

Ansiktsskydd behövs vid arbete med frätande produkter, såsom rostrengöring.

Friskluftsmask är ibland nödvändigt, som vid arbete med högtoxisk färg eller luktlösa kemikalier.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook