San-konferens 2010: Våga vara ledare

Våga vara ledare var temat för Sans årliga arbetsmiljökonferens som gick av stapeln i Göteborg i oktober. Ledarskapets utmaningar belystes ur olika vinklar och att ämnet är angeläget märktes inte minst på den engagerade åhörarskaran.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Våga vara ledare var temat för Sans årliga arbetsmiljökonferens som gick av stapeln i Göteborg i oktober. Ledarskapets utmaningar belystes ur olika vinklar och att ämnet är angeläget märktes inte minst på den engagerade åhörarskaran.

Kulturskillnader, svåra samtal, sexuella trakasserier, säkerhet och stödet från land var något av det som avhandlades under dagen. Anki Udd från Ledarna gav konkreta tips på hur man genomför svåra samtal med besättningsmedlemmar som har problem. Fredrik Warrebäck, överstyrman och safety officer inom Broströms, betonade vikten av att som befäl föregå med gott exempel för att upprätthålla säkerheten och Erik Hemming vid högskolan på Åland pratade om hur man skapar en gemensam kultur och vi-känsla ombord. Pieter Sprangers, tidigare ordförande i San och numera sjöpersonalchef  vid Wallenius Marine AB, berättade om hur de genom regelbundna samtal med tekniska chefer och befälhavare stödjer befälen ombord. En historisk förklaring till hierarkierna ombord gavs av Kari Larjo, expert vid finska haverikommissionen. Avslutningsvis höll Emilia Åhfelt Dimitriadis ett berörande föredrag om sexuella trakasserier med utgångspunkt från sin egen utsatthet som soldat under en mission i Kosovo 2003. På plats var också Andrea Ahlberg, Transportstyrelsens representant i ILO (International labour organization) som höll ett anförande om MLC (Maritme labour convention). Hennes besked var att Sverige sannolikt kommer att ratificera konventionen nästa år och att den väntas träda i kraft 2012.

San-priset

Årets San pris gick till Bo Lindgren, teknisk chef på Stena Jutlandica. Han hyllades med 10 000 kronor och en San-flagga i fullformat för sina insatser med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord på Stena Lines fartyg.

Motivering
Årets San-pristagare är Bo Lindgren, Teknisk chef på Stena Jutlandica. Han får utmärkelsen för sitt gedigna arbete med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte bara ombord i Stena Jutlandica, utan också i rederiet totalt. Bo Lindgren har varit en drivande kraft för att utveckla den dokumentation för det systematiskt arbetsmiljöarbete som numera används på samtliga elva fartyg inom rederiet. Stena Lines fartygsgemensamma SAM-dokumentation är nu inne på sin tredje version och uppdateras varje år. Utöver hängivna insatser för arbetsmiljöhöjande åtgärder ombord har han också varit delaktig i myndighetskontakter rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet.  Han har under sina många år till sjöss varit djupt engagerad i arbetsmiljöfrågor, och med stor kunskap och ett brinnande intresse har han bidragit till en säkrare och trivsammare arbetsplats för sig och sina kollegor.

Föredrag

 

ILO:s sjöarbetskonvention – inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss (pdf, 1 mb)

Ledarskap i med- och motvind (pdf, 2,1 mb)

Stödet från land – hur viktigt är det? (pdf, 1 mb)

Framtidens visioner för arbete på kommandobryggan (pdf, 1 mb)

Att leda med säkerheten i fokus (pdf, 1mb)

Vi och dom – bra samarbete över kulturella gränser (pdf, 2,1 mb)

Värdegrund för ett friskare ledarskap, se föreläsarens webbsida, www.halsodialog.se

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook