Sömntabletter kan ge allvarliga bieffekter

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det förekommer att personal ombord tar receptbelagda sömnpreparat för att kunna sova bättre. Medlen kan dock ge bieffekter som försämrad reaktionsförmåga, minnesproblem och dåsighet. Vissa är också beroendeframkallande. 

karl_forsell-206x425Transportstyrelsen har fått kännedom om att det till sjöss förekommer användning av sömnmedlet Stilnoct. Preparat-et är effektivt och snabbverkande, men har också en rad bieffekter som kan orsaka problem i arbetet. Till de vanligaste besvären (drabbar fler än 1 av 100 användare) hör bland annat dåsighet, minnesstörningar, yrsel och trötthet. För att minska risken för bieffekter bör man, enligt läkemedelsförteckningen Fass, sova minst sju timmar i streck efter tablett-intag. För många ombordanställda är det dock svårt att få ihop så lång sammanhängande sömn i schemat. Dessutom finns det alltid risk att störas tidigare än väntat av larm eller nödsituationer där man dessutom kan ha en viktig funktion att fylla.

– Att ta Stilnoct när man jobbar ombord är inte lämpligt, säger läkare Karl Forsell, specialiserad inom arbetsmiljömedicin till sjöss. Preparatet har en avtrubbande effekt som sitter i ganska länge och ger bland annat sämre reaktionsförmåga.

Samråd med befälhavaren

– Men ibland kan det behövas, exempelvis för att kunna sova i samband med en tillfällig livskris, fortsätter han. Man bör då ta dem i samråd med befälhavaren så att denne är medveten om att ens arbetsförmåga kan vara nedsatt. Om man däremot behöver ta preparatet regelbundet för att klara av arbetssituationen ombord är det förmodligen arbetsorganisationen som behöver ses över, säger Karl Forsell.

Den som tar Stilnoct under längre tid riskerar att utveckla ett beroende. Preparatet tillhör läkemedelsgruppen benso-diazepiner. Det kan leda till såväl psykisk som fysisk tillvänjning och bör tas högst två veckor i streck.

– Risken är att det byggs upp ett beroende i kroppen och efter ett tag kan man uppleva att det inte går att somna alls utan Stilnoct, säger Karl Forsell.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook