Transportstyrelsen informerar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se.

Olyckor och tillbud vid bogserbåtsassistans

I det här nummer presenterar vi exempel på olyckor och tillbud vid bogsering. De flesta händelserna har slutat relativt väl, men marginalerna är ofta små. Många av händelserna hade kunnat undvikas med bättre kommunikation mellan bogserbåten och fartyget.

Tross sögs in i propeller

En bogserbåt assisterade ett fartyg in till kaj. Då assistansen var klar lade fartyget av bogsertrossen som då sögs in i propellern. Trossen spändes momentant vilket fick till följd att bromsen släppte från spelet och delar flög runt på akterdäcket. Däcksmannen träffades av delar från spelet och/eller av trossen i huvudet varvid han skadades svårt och föll omkull på däcket. Tillkallad ambulans förde honom till sjukhus för vård där allvarliga skador i form skallskador, arm ur led, sprickor på skulderblad och ett antal kotor, skadade revben, punkterad lunga och känselbortfall i benen kunde konstateras.

Träffas av vajer i ansiktet

En bogserbåt skulle dra loss ett fartyg från grund. När fartyget var loss gav bogserbåtens befälhavare order om att lägga av trossen och att inga maskinmanövrar fick utföras under tiden wire och tross spelades hem på bogserbåten. Detta skedde i samråd med lots och befälhavare på fartyget. När trossen var loss och ligger i vattnet meddelar bogserbåten återigen att absolut inga maskinmanövrar får utföras, och lotsen framför det till befälhavaren. Trots detta sugs trossen plötsligt ned i fartygets propeller, befälhavaren har då på eget bevåg och trots besked om att inte börja manövrera gjort manövrar både fram och back. Resultatet blir att trossen och wiren sträcks upp väldigt snabbt. Bogserbåtens tekniske chef som står på däck hinner inte undan utan träffas av wiren i ansiktet. Han transporteras till sjukhus för undersökning av skadorna på huvudet och konstateras klarat sig undan med kraftig svullnad i ansiktet och en lindrigt skadad tand.

Bogserbåtsolyckor utredda av Statens haverikommission

Asian Breeze: Asian Breeze skulle in till Malmö med lots och bogserbåt. Besättningen upptäckte att bogpropellern inte fungerade normalt och befälhavaren beställde därför två bogserbåtar. Lotsen, som skulle assistera Asian Breeze, fick aldrig information om att bogpropellern var trasig utan trodde att den extra bogserbåten var där på grund av att det blåst mycket. Vid koppling av bonden, den förliga bogserbåten, ansåg lotsen att fartygen kom för nära hamninloppet och avbröt inkörningen. Bonden fick nödutlösa trossen eftersom den hade fastnat på sidan av bonden i avbäraren. Vid nästa kopplingsförsök fungerade inte kommunikationen mellan fartyget och bonden. Befälhavaren på bonden missbedömde den fart och kurs Asian Breeze gjorde vilket ledde till att fartyget rammade bonden på akterkant. Propelleraxeln kröktes och maskin tvärstannade på Bonden och fartyget blev drivande. Asian Breeze fick ett hål i förpiken.

I rapporten tar man upp problemen med bristande kommunikation och avsaknaden av standardiserade uttryck i samband med koppling, manövrering och annat handhavande. Det resulterade i rekommendationer både till Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och bogserbåtsbranschen att ta fram standardiserade uttryck och procedurer i samarbetet mellan fartyg, bogserbåtar och eventuella externa parter.

Assistans av avgående fartyg: Två bogserbåtar hade fört ett fartyg ut från kajen och vänt runt det. Bogserbåt 2 kopplades loss och strax därefter beordrades bogserbåt 1 att göra samma sak. Bogsertrossen slackades upp och losstagning förbereddes av besättningen på det assisterade fartyget. I den stunden började fartyget oväntat köra framåt. Propellerströmmen gick rakt in i sidan på bogserbåt 1 som trycktes iväg med stor kraft och bogser-båten krängde cirka 35 grader. Trossen gick av i centerklyset på fartyget och slungades med stor kraft in i bogserbåt 1. De två däcksmän som befann sig på däck insåg i tidigt vad som höll på att hända och förflyttade sig snabbt från den omedelbara farozonen. Inga skador uppkom på personal eller övrig utrustning, utöver bogsertrossen. Det betonades efteråt i kommunikation mellan fartyget och Bb 1 att det är oerhört viktigt att aldrig börja manövrera fartyget utan att ha fått klartecken från alla inblandade bogserbåtar och besättning.

Assistans av ankommande fartyg: I samband med assistans av ankommande fartyg till en kaj beordrades en bogserbåt att koppla center akter och bromsa fartyget in mot kaj. När bogserbåten låg i position klockan sex och bromsade gjorde fartyget ett pådrag framåt vilket förorsakade en kraftig propellerström som omedelbart vred bogserbåten kraftigt mot styrbord, trots att roder och bogpropeller användes för att motverka vridningen. Bogserbåten krängde kraftigt mot styrbord och vatten kom upp på huvuddäck. Då roder och bogpropeller inte hade någon effekt att häva vridningen mot styrbord och den kraftiga krängningen trycktes nödutlösaren för bogserkroken in, men inget hände. Efter ytterligare en kort stund rätade dock bogserbåten upp sig och kunde återta sin tidigare position och riktning. Efter kontroll av befälhavaren i backkameran kunde det konstateras att ögat i bogsertrossen fastnat bakom bulten som bogserkroken roterar runt när den löses ut. Detta fick till följd att kroken inte löstes ut korrekt.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook