Vart fjärde svenskt fartyg brister enligt sjöarbetskonventionen

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen har gjort en sammanställning av brister relaterade till sjöarbetskonventionen, baserat på hamnstatskontroller mellan 2016 till 2018. Under perioden kontrollerades 1 500 utländska fartyg i svenska hamnar och av dem hade 12 procent brister. Mest problem var det på fartyg från Bahamas, Panama, Antigua och Barmuda, men också från Norge. Majoriteten av bristerna på de norska fartygen var kopplade till skyddsanordningar medan det för övriga flaggor handlade om lika delar skyddsåtgärder, certifikat och levnadsförhållanden och mat. Av de 118 svenska fartyg som under perioden kontrollerades 299 gånger i utländska hamnar hade 28 stycken brister enligt sjöarbetskonventionen. Det motsvarar 24 procent av fartygen.

De vanligaste bristerna på svenska fartyg var kopplade till arbetsmiljöskydd, medicinsk vård och socialt skydd. Främst handlade det om brister i säkerhet och skydd mot olyckor, såsom skadad elektronik, asbest och läckande rör. I några fall rörde bristerna rutiner och förebyggande arbetsmiljöarbete. Åtta fartyg fick anmärkningar på levnadsförhållanden och mat. I hälften av fallen rörde bristerna hygien och städning medan resterande handlade om mat som blivit gammal och dålig. Enligt Transportstyrelsens sammanställning har svenska fartyg fler brister än utländska, 24 procent jämfört med 12 procent. Men det betyder inte att svenska fartyg är i sämre skick än dem under andra flaggor, skriver myndigheten i sin rapport. Många gånger är bristerna på utländska fartyg betydligt grövre än de på svenska fartyg, något som inte syns i statistiken. Resultaten publicerades i rapporten Sjömännens arbets- och levnadsvillkor som kom i höstas.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook