Allt fler antar arbetsmiljökonventionen

ILO:s (International labour organization) arbetsmiljökonvention för sjöfarten har ratificerats av 93 nationer som tillsammans kontrollerar 91 procent av världshandelsflottan. Det här uppger ILO på sin hemsida. Bland de senast tillkomna länderna finns Chile, Libanon och Hong Kong.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing