Dag: 18 juni, 2019

ILO:s (International labour organization) arbetsmiljökonvention för sjöfarten har ratificerats av 93 nationer som tillsammans kontrollerar 91 procent av världshandelsflottan. Det här uppger ILO på…
Tillgång till dagsljus på arbetsplatsen och att kunna se ut på omgivningarna ökar människors välbefinnande. Det vis-ar en forskningssammanställning som genomförts på uppdrag av…
Förbättra sökgruppens rutiner, uppdatera instruktionerna för släckning med C02 och riskinventera de ford-on som transporteras. Det är åtgärder som Statens haverikommission vill att Wallenius…
Tillsammans med två maskinkollegor på Finntrader konstruerade motorman Niklas Jarenfors en bärbar dusch för kemolyckor. På Sjömanshusstiftelsens belöningsdag den 8 maj tilldelades han och…
Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin…
Den 23 oktober är det dags för årets San-konferens i Göteborg. I år kommer den att handla om hälsofrämjande samarbete. Flera intressanta talare är…
Arbetsmiljöarbetet ombord ska i första hand bedrivas förebyggande. Riskanalys-er ska genomföras, avvikelser rapporteras och brister omhändertas – innan olyckan är framme. Men även om…
Konserveringsmedel i vattenbaserad färg kan orsaka allergier och svåra eksem med svullnader, blåsor och klåda. En omfattande studie visar att nästan alla vattenbaserade färg-er…