Goda skäl till god arbetsmiljö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsmiljöarbetet ombord ska i första hand bedrivas förebyggande. Riskanalys-er ska genomföras, avvikelser rapporteras och brister omhändertas – innan olyckan är framme. Men även om man säkerligen jobbar betydligt mer proaktivt idag jämfört med för tio till tjugo år sedan sker fortfarande tillbud och olyckor som hade kunnat förebyggas. Ett problem i sammanhanget är att vissa fortfarande ser insatser för arbetsmiljön som en utgift snarare än en investering. Och det är klart, att sätta en prislapp på en utebliven olycka som kanske ändå aldrig hade inträffat, låter sig inte göras bara sådär. Men även om effekten av arbetsmiljöinsatser kan vara svåra att räkna om i kron-or och ören finns det mängder av goda skäl att göra den typen av satsningar. Främst handlar det förstås om allas vår rätt att slippa bli sjuka eller skadas på grund av vårt arbete. Men forskning visar också på en rad fördelar med arbetsmiljöinvesteringar som är kopplade till ekonomi. Som att den som trivs och mår bra på jobbet är mer lojal mot sin arbetsgivare, mer benägen att göra det där lilla extra och mindre intresserad av att byta arbetsplats. Rederier med gott rykte torde också ha lättare att rekrytera personal än andra och en sund arbetsmiljö borgar för färre sjukskrivingar. Numera ställer även medvetna lastägare – främst inom oljeindustrin men också andra – krav på arbetsmiljön ombord, vilket är fullt förståeligt. Arbetsmiljö och säkerhet går hand i hand och att det är betydligt billigare och mer värdehöjande att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete än att behöva hantera en olycka är ett faktum de flesta nog är benägna att hålla med om.

Linda Sundgren/redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook