Vattenbaserad färg farlig för hälsan

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Konserveringsmedel i vattenbaserad färg kan orsaka allergier och svåra eksem med svullnader, blåsor och klåda. En omfattande studie visar att nästan alla vattenbaserade färg-er innehåller skadliga konserveringsmedel.

Under 70- och 80-talen uppdagades allvarliga hälsoproblem med färg som innehåller organiska lösningsmedel. Det ledde till att man efterhand övergick till vattenbaserade produkter som skulle vara mind-re riskabla att använda. På senare år har man dock upptäckt att även dessa färger kan vara skadliga för hälsan. År 2015 kom en EU-gemensam forskningsstudie, där bland andra Sverige deltog, som visade att vattenbaserad färg innehåller stora mängder kraftigt eller extremt kraftigt, allergiframkallande konserveringsmedel. En uppföljande studie från slutet av 2017
bekräftar den bilden. Av 60 undersökta vattenbaserade färger innehöll 94 procent
skadliga konserveringsmedel, och då
tittade man bara efter isotiazolinoner som är en grupp allergiframkallande ämnen. Allergi till följd av exponering för konserveringsmedel visar sig ofta som eksem med svullen och röd, skrovlig hud. Eksem kan låta som en relativt lindrig åkomma men den som en gång drabbats kommer att bära med sig en överkänslighet resten av livet.

– Om man utvecklar en kontaktallergi mot dessa ämnen är enda sättet att slippa eksem att sluta exponera sig för produkterna, säger Marie-Louise Lind som är yrkeshygieniker vid Hudallergimottagningen på Centrum för arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet som ofta möter patienter med olika sorters kontaktallergi.

Men att undvika de här konserveringsmedlen kan vara lättare sagt än gjort.
Förutom i färg finns de även i en rad vanliga hygienprodukter som flytande tvål, shampo, hudkräm och diskmedel. För den som utvecklat allergi krävs det ofta ytterst små mängder för att eksemen ska komma tillbaka.

Använd skyddshandskar

Vattenbaserad färg är framför allt skadlig om man får den direkt på huden. Därför ska man alltid använda skyddshandskar vid målning, gärna sådana som går upp en bit på armarna. Det finns även löstagbara ärmar och förkläden som skyddar kroppen mot stänk.

– Handskar i plast och gummi står emot vattenbaserad färg ganska bra och det finns många olika modeller att välja mellan, säger Marie-Louise Lind. 

Man kan även utsättas för de skadliga ämnena i vattenbaserad färg via luften. Antingen genom de ångor som uppstår när konserveringsmedel avdunstar från en nymålad yta, en process som kan pågå under några veckor. Eller också genom damm som bildas när en målad yta slipas. Hur skadlig en färg är beror på vilken sorts konserveringsmedel den innehåller, hur hög koncentrationsgraden är och hur omfatt-ande exponeringen på huden blir. Men att läsa sig till vad färgen innehåller med hjälp av säkerhetsdatabladet kan vara svårt. Innehållsförteckningen är sällan komplett och man kan som användare aldrig med säkerhet veta vad en produkt innehåller.

– Om halten konserveringsmedel ligger under en viss nivå är tillverkarna inte skyldiga att uppge ämnet i säkerhetsdatabladet. Men det betyder inte att färgen är ofarlig, framför allt för den som är känslig, säger Marie-Louise Lind.

Konserveringsmedel tillsätts i vatten-baserad färg för att öka hållbarheten och motverka tillväxt av mögel och bakterier.

Arbetsmiljöverket uppmanar till försiktighet

Sedan riskerna med vattenbaserad färg blivit kända har Arbetsmiljöverket tillsammans med Färgbranschen, Målareförbundet, Måleri-
företagen, Färg och limfabrikanterna gått ut med en uppmaning till alla användare om vikten av att skydda huden när man målar.

Arbetsmiljöverket rekommenderar heltäckande klädsel och tillgång till ögonspoling för den som ska måla med vattenbaserad färg. Långärmad skjorta, långbyxor samt skyddsglasögon eller visir bör användas. Handskar ska alltid användas och då helst sådana som färgen inte tränger igenom. Engångshandskar av nitril (gummi) eller i plast utanpå en bomullsvante fungerar bra. Råkar man få stänk på huden är det viktigt att ta bort det så fort som möjligt och färgen ska sköljas bort. Om man försöker torka av den är risken stor att kemikalierna gnuggas in i huden.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook