Haverikommissionen efterlyser bättre rutiner

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Förbättra sökgruppens rutiner, uppdatera instruktionerna för släckning med C02 och riskinventera de ford-on som transporteras. Det är åtgärder som Statens haverikommission vill att Wallenius Marine ska vidta efter branden på Mignon.

Den 4 april förra året, strax innan halv sex på kvällen, gick brandlarmet på Wall-enius biltransportfartyg Mignon som då befann sig i Sydkinesiska sjön. En begagnad bil på lastdäck hade fattat eld och branden spred sig snabbt mellan fordonen som stod tätt intill varandra med nedvevade rutor. En sökgrupp och fartygets tekniske chef kunde snart konstatera att läget var allvarligt och det beslutades om släckning med CO2, vilket också lyckades.

”Det stod och vägde”

I slutet av mars kom Statens haverikommissions (SHK:s) utredning av olyckan. Där konstateras att skadorna på last och fartyg blev omfattande, men att det hade kunnat sluta ännu värre. Otydliga instruktioner för utlösning av CO2-systemet ledde till en fördröjning av släckningen med drygt fem minuter vilket kunde ha lett till att man helt tappat kontrollen över situationen.

– Vi tror att det stod och vägde och hade det tagit tio minuter till är det inte säkert att det hade gått att släcka branden, säger Jörgen Zachau, utredare vid SHK. Det hade fått förödande konsekvenser.

En annan försvårande faktor var att bilarna på lastdäcket hade framrutorna nervevade. De öppna rutorna skulle förhindra att bilarna gick i baklås under transport-en, men under branden ledde det till att elden snabbt spred sig.

Giftig gas

Nu vill SHK att rederiet hittar nya rutiner som gör att bilarna kan stå helt stängda under transporten. Haverikommissionen vill också att rutiner för riskbedömning av olika typer av fordon tas fram liksom att en bättre uppdragsbeskrivning för fartygets sökgrupp. Att sökgrupp-er tar sig långt in på ett brandhärjat bildäck är förenat med stora risker.

– Vid en brand kan det bildas giftiga gaser som kan vara livsfarliga att andas in och det är viktigt att rederiet upplyser besättningen om de risker som kan uppstå, säger Jörgen Zachau.

Efter branden har Wallenius Marine vidtagit flera åtgärder. Bland annat håller man på att utarbeta nya rutiner för utlösning av CO2-släckning, man har låtit installera en ny centralapparat för brandlarmet och minuspolen på alla begagnade bilar kopplas ur under transporten.

Rapporten kan läsas i sin helhet på havkom.se

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook