Hälsosamt dagsljus

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Tillgång till dagsljus på arbetsplatsen och att kunna se ut på omgivningarna ökar människors välbefinnande. Det vis-ar en forskningssammanställning som genomförts på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Under en genomsnittlig arbetsdag vistas drygt hälften av männen och närmare 70 procent av kvinnorna utomhus i dagsljus en timme eller mindre. Rapporten är en del i ett större arbete där Arbetsmiljöverket uppdaterar sina regler om dagsljus.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook