Hälsosamt dagsljus

Tillgång till dagsljus på arbetsplatsen och att kunna se ut på omgivningarna ökar människors välbefinnande. Det vis-ar en forskningssammanställning som genomförts på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Under en genomsnittlig arbetsdag vistas drygt hälften av männen och närmare 70 procent av kvinnorna utomhus i dagsljus en timme eller mindre. Rapporten är en del i ett större arbete där Arbetsmiljöverket uppdaterar sina regler om dagsljus.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing