Kraftig ökning av dödsolyckor i slutna utrymmen

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Enligt en sammanställning som ITF (International transport workers´ federation) gjort av olyckor i slutna utrymmen på fartyg, har antalet dödsfall ökat kraftigt det senaste året. Sedan första januari 2018 fram till mitten av april i år avled 16 hamnarbetare och 12 sjömän världen över till följd av kvävning eller explosioner i slutna utrymmen. Det kan jämföras med 145 rapp-orterade dödsfall vid den här typen av olyckor de senaste 20 åren. Orsaken till den kraftiga ökningen, tror ITF, beror på brister i informationen om riskerna och att alla fartyg inte har den utrustning som krävs. Farliga atmosfärer kan bildas i slutna utrymmen med organiska laster såsom träprodukter, kol och spannmål men också järn och gas. Inte sällan leder olyckorna till flera skadade på grund av misslyckade räddningsförsök. Ett exempel på en sådan olycka inträffade på en bulklastare i Montevideo, Uruguai, den 13 november förra året. Fartyget låg till kaj och lossade timmer när två hamnarbetare gick in i ett slutet utrymme och svimmade av. En besättningsman skyndade till undsättning. När andningsmasken han bar hamnade på sned svimmade även han. Ytterligare en hamnarbetare skadades innan situationen var under kontroll. Två av de skadade avled. Den senaste dödsolyckan av den här typen i Sverige inträffade i Oxelösunds hamn i mars förra året. Då omkom en timanställd hamnarbetare i 20-årsåldern på en kollastare i samband med lossning.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook