Asbest i packningar

Ombord på ett flertal fartyg som byggts i Turkiet för holländska beställare har man upptäckt asbest i packningar.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ombord på ett flertal fartyg som byggts i Turkiet för holländska beställare har man upptäckt asbest i packningar. Problemet har även uppmärksammats på fartyg som reparerats utomlands. Vid ett varvsbesök i Holland med ett holländsk-flaggat fartyg påträffades packningar som man misstänkte innehöll asbest. Arbetet ombord stoppades av det holländska arbetarfacket och efter provtagning bekräftades det att nästan samtliga rörsystem innehöll packningar med asbest. Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med fibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Vid utredningen som utfördes senare har det framkommit att packningar som innehåller asbest fortfarande används i bland annat Turkiet, Kina, Indien och Vietnam. Det är inte tillåtet, med ett fåtal undantag, att använda packningar som innehåller asbest i rörinstallationer på fartyg byggda efter den 1 juli 2002.
PSCC43/4.3.14

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook